Stockholms Tidskikare på Internet

Välkommen till Stockholms Tidskikare!

pilblinkStockholms Tidskikare är nedlagt och kommer inte att fortsätta utvecklas. Tills vidare låter vi den gamla hemsidan ligga kvar här.


Stockholms Tidskikare är ett projekt vid Stads- och kommunhistoriska institutet.

Vi visar upp Stockholms historia genom statistik, kartor och korta filmer.

Webbplatsen används för närvarande i första hand för hjälp till den CD-skiva som medföljer boken Staden på vattnet - Stockholm 1252-2002, utgiven av Kommittén för stockholmsforskning / Stockholmia förlag.

Skivan innehåller en försmak av det som ska presenteras här på vår webbplats från och med hösten 2002.

logotype

© Stads- och kommunhistoriska institutet: www.urbanhistory.su.se. Webbmaster nås via tidskikaren@historia.su.se.
Sidan senast ändrad 21 September, 2017