hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarUrbanhistoriska seminariet/arkiv

2013

4/11-2013 kl. 13–15 D900 Södra huset, Frescati
Doktorand Kristian Buhl Thomsen, Aarhus Universitet, gästforskare hösten 2013: ”Sanering og byfornyelse i Danmark 1939–1983 med perspektiver til Stockholms stadsomvandling. Om saneringspolitik, modernisme, protester og bybevaring.”

14/11-2013 kl. 17–19 D900 Södra huset, Frescati
Eric Båve, gästforskare vid Stads- och kommunhistoriska institutet, presenterar sin forskning om Krympande orter. En longitudinell och historisk studie över Avesta och Söderhamns kommuner.

19/12-2013 kl. 16–18 D900 Södra huset, Frescati
Seminariet inställt, program för vårterminen meddelas efter jul- och nyårshelgerna.


2014

Tid: Torsdagar kl. 16–18
Lokal: D900, Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

 

23 jan Camilla Elmhorn, ekonomisk historia, SU, presenterar sin bok: Från hot till löfte. Stockholms ekonomiska omvandling 1945–2010.

20 feb Marko Lamberg, professor i Stockholms historia lägger fram ett antologibidrag: The Tale of Two Courts in One Town: The Relationship between the Stockholm Town Court and the Svea Court of Appeal 1614–1624. OBS! Texten kommer från och med en vecka före seminariet att kunna rekvireras via e-post: mats.berglund@historia.su.se.

6 mars Cui Hongzhi, gästforkskare från The Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences, presenterar sin forskning om urbanisering och rural utveckling i Kina.

27 mars Martin Emanuel, ekonomisk historia, Uppsala universitet, presenterar sin forskning om städer och cykling.

3 april Stadshistorisk dag, tema: Krympande kommuner – är det ett problem. Lokal: Fagersta brukhotell, Fagersta.

24 april Karin Ågren, ekonomisk historia, Uppsala universitet, presenterar sin forskning om Stockholms besöksnäring 1936–2011, och boken Att sälja en stad.

12 maj Stadshistorisk dag och Stadshistoriska samfundets årliga möte, tema: Stockholms tillväxt. Tid: 13–17. Lokal: Spelbomskan, Aula Magna.

22 maj Per Petersson Lidbom, professor i nationalekonomi, presenterar ett EU-projekt om svenska landskommuner 1749–1950.

Höstterminen 2014:

Tid: Torsdagar kl. 9-11:30
Lokal: D900, Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

9 oktober | TEMA: Två gästforskare

Natascha Vall, gästforskare vid Historiska institutionen, SU, presenterar sin artikel ur ett temanummer av tidskriften "Contemporary European History" med titeln: Scandinavian good living on English housing estates: cultural transfer and visions of urban modernity 1945–1969.

David Garrioch, gästforskare från Monash University, Australien, presenterar sin forskning om stadsbränder. First steps towards a fire history of European cities.

13 november | TEMA: Stockholms moderna historia

Ylva Sjöstrand, Ekonomisk-historiska institutionen, SU, presenterar sin nyutkomna avhandling, Stadens sopor. Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975.

Torbjörn Nilsson, Södertörns högskola, presenterar sitt arbete med Stockholms moderna politiska historia, och den nyutkomna boken: Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945–2014.

4 december | TEMA: Stockholms marknadsföring

Andrea Lucarelli, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen presenterar sin forskning om City branding och Stockholms varumärke: Stockholm the Capital or Das Kapital of Scandinavia?

Mats Hayen, fil dr. och redaktör vid Stockholms stadsarkiv, presenterar Stockholms stads projekt med "History Marketing". Om historiebruk och hur staden kan marknadsföra sig genom att berätta sin historia.


2015

Tid: Torsdagar kl. 9-11:30
Lokal: D900, Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

15 januari | TEMA: Urban odling

Annika Björklund, Kulturgeograf, Riksarkivet, presenterar sin avhandling om stadsjord och städernas matproduktion, Historical urban agriculture. Food production and access to land in Swedish towns before 1900.

Inger Olausson, hortonom, agrarhistoriker, SLU, presenterar sin doktorsavhandling: En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900–1950 med fyra fallstudier i Stockholms län.

19 februari | TEMA: Den svenska urbaniseringens långa linjer

Lars Nilsson, Håkan Forsell, Mats Berglund och Per-Gunnar Sidén, samtliga från Stads- och kommunhistoriska institutet, presenterar ett pågående läroboksprojekt om Den svenska urbaniseringens långa linjer, c:a 800–2015.
OBS! LOKAL: D837

26 mars | TEMA: Privat och offentligt i små och stora städer.

Mats Hallenberg, Historiska institutionen presenterar sitt forskningsprojekt om privat och offentligt driven verksamhet i Stockholm: Lyktgubbar och latrintömmare. Allmännytta på entreprenad i 1700- och 1800-talets Stockholm.

Eric Båve, gästforskare vid Historiska institutionen, presenterar ett kommande bokmanus om "Krympande orter".

23 april | TEMA: Historiebruk.

Två kulturarvsbärande institutioner som är av stort intresse för oss historiker är just nu mitt uppe i arbetet med att utveckla sina publika verksamheter. Vi kommer att få presentationer om det pågående arbetet och föra en dialog om framtiden.

Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark, Stockholms stadsarkiv, berättar om nya utmaningar och möjligheter på Kungsklippan och andra ställen.

Rebecka Lennartsson, Stadsmuseet, berättar om ombyggnationen av museet och den kommande nya basutställningen. Hon berättar även om Stockholmsforskningen och planer för framtiden.

21 maj | TEMA: Det urbana Kina.

Lisa Hellman, doktorand vid Historiska institutionen, SU, presenterar ett avsnitt ur sitt avhandlingsprojet. Rörelse och restriktion – de utländska kvarten i Kanton under det långa 1700-talet.

Emma Björner, doktorand på Företagsekonomiska institutionen presenterar sitt avhandlingsprojekt om marknadsföring av kinesiska mega-städer. Imagineering cities – Place branding in five Chinese mega-cities.

22 oktober | TEMA: Urbanhistoria

Tina Rodhe som är platschef för Medeltidsmuseet berättar om utgrävningarna vid Slussen och den pågående utställningen 'Slussen under ytan'? Nya fynd visar en helt ny sida av Stockholms tidigaste historia. Tvärtemot vad man tidigare trott har man hittat föremål som visar att Stockholm hade en blomstrande förortsbebyggelse med hög materiell standard på nuvarande Södermalm redan vid slutet av 1200-talet. Detta är unikt för Sverige vid den här tiden.

Heiko Droste, professor och Stads- och kommunhistoriska institutets nya föreståndare, berättar om framtidsplanerna för professuren och för institutet. Krympande städer, urbanitet och miljöhistoria är tre forskningsteman som kommer att framhållas för institutets verksamhet. För att uppmuntra forskning inom dessa profilområden utlyser institutet nu ett antal korttidsanställningar som kan användas för att skriva projektansökningar.

12 november | TEMA: Textil

På seminariet kommer två aktuella böcker om textil, konsumtion och mode att presenteras.

Klas Nyberg är professor i modevetenskap och redaktör för boken ”Det svenska begäret” som samlar en rad texter om lyxens långa historia från de äldsta överflödsförordningarna till modesystemets tidiga genomslag under 1930-talet.

Elisabet Hidemark är docent och tidigare avdelningschef vid Nordiska museet. Hon är huvudförfattare till antologin "Från kläde till silkesflor" som handlar om 1700-talets textilindustri, manufakturer och marknad.

OBS! LOKAL: D837

17 december | TEMA: Kultur

Ragnar Lund, KTH, presenterar ett pågående forskningsprojekt om kultur och kultursponsring.

Mats Berglund, Stads- och kommunhistoriska institutet, presenterar ett projekt om Stockholms stads kulturpolitik 1927–2015.

OBS! LOKAL: D837


2016

Tid: Torsdagar kl. 9-11:30
Lokal: D900, Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

 

21 januari 2016 | TEMA: Torg

Christina Nordin och Ådel Vestbö Franzén gästar seminariet med var sin presentation om hur städerna i äldre tid har försörjts med mat och varor via odling, transporter och torghandel.

 

11 februari 2016 | TEMA: Stadens bekönade rum

Rebecka Lennartsson och Karin Carlsson presenterar ett forskningsprogram och en ansökan till Riksbankens jubileumsfonds utlysning Samlingarna och forskningen. Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och verksam vid Stockholmia – forskning och förlag, Karin Carlsson är forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

 

17 mars 2016 | Vart är stockholmsforskningen på väg?

Tid: 8:30–10:00
Lokal: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6
Anmälan till: heiko.droste@historia.su.se

En tidigare relativt livaktig stockholmsforskning för idag en tämligen tynande tillvaro, med få nya avhandlingar och än färre nya doktorander. Vi gör ett försök att beskriva forskningsfronten och identifiera vilken Stockholmsforskning som pågår. Vad görs och vad saknas i Stockholmsforskningen idag? Vi efterlyser en diskussion om fält och teman som saknar belysning. Kan vi hitta samverkansformer mellan olika aktörer? (Seminariet ingår i samarbetet Stockholm skriver historia).

Heiko Droste, professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet inleder.

21 april 2016 | TEMA: Den moderna staden

Två nya stadshistoriker presenteras.

Thord Strömberg, docent i historia vid Örebro universitet, presenterar sin nyutkomna bok över Örebros moderna historia.

Rolf Hugosson, lektor i statsvetenskap vid Umeå universitet, presenterar en kommande bok över Umeås moderna historia.

 

19 maj 2016 | Att sörja för sig

Tid: 8:30–10:00
Lokal: Centrum för näringslivshistoria, Grindstuvägen 48–50, Bromma

Om kvinnligt självförsörjande i 1700-talets Stockholm.
Sofia Ling, historiker, berättar om sin forskning och ger nya perspektiv på kvinnliga aktörer i Stockholms historia. (Seminariet ingår i samarbetet Stockholm skriver historia).

Arrangör: Centrum för näringslivshistoria, Anders Houltz

 

1 september 2016 | TEMA: Stockholm före Stockholm

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Två av författarna till boken Stockholm före Stockholm. Från äldsta tid fram till 1300, som gavs ut på Stockholmia forskning och förlag i våras, berättar om var sitt perspektiv på Stockhlms allra äldsta historia. Seminariet gästas av Kerstin Söderlund och Gunilla Larsson som båda är arkeologer.

Kerstin Söderlund är verksam som arkeolog och antikvarie vid Stockholms stadsmuseum och Gunilla Larsson som disputerade 2007 forskar om skepp, sjöfart och vattenleder.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

15 september 2016 | TEMA: Spår över gränser. Flyktingar, Spår, parallella världar i Stockholm genom tiderna
Stockholm skriver historia

Tid: 8:30–10:00
Lokal: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)
Anmälan till: mats.hayen@stockholm.se, senast den 9 september.

Inledning: Kettil Mannerheim, arkivpedagog, visar utställningen På gränsen till Sverige. Migranterna och utlänningskontrollen 1906–1927.

Seminariet är kostnadsfritt, föranmälan obligatorisk. Vi bjuder på smörgås och kaffe. Antalet deltagare är begränsat till 25 och det är först till kvarn som gäller (endast anmälan via e-post).

 

13 oktober 2016 | TEMA: Industristadens framväxt

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Seminariet gästas av historikern Ingemar Johansson (Norrköping) som presenterar ett pågående arbete med titeln: Konstruktionen av hegemonisk borgerlig identitet i den tidiga industristaden Norrköping samt konfrontatiionen med och anpassning till en framväxande borgerlig offentlighet.

 

17 november 2016 | Stockholm skriver historia

pil_blinkObs! Seminariet flyttas, tid och plats meddelas senare!

 

1 december 2016 | Den tidigmoderna flottan

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Två föredrag om den svenska flottan under tidigmodern tid: AnnaSara Hammar: Utbildning och karriärvägar för svenska sjöofficerare under 1700-talet. Dan Johansson om Produktionen av sjömilitärberedskap och verksamheten vid Skeppsgården i Stockholm under den tidiga vasatiden.

 


2017

Tid: Torsdagar kl. 9:00–11:30
Lokal: D900, Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

23 februari 2017 | TEMA: Stockholm underifrån

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Med temat Stockholm underifrån vill vi undersöka det lägre men ändå etablerade skiktet av människor i det förindustriella Stockholm. Seminariet gästas av två inbjudna forskare; det är professor Åsa Karsson Sjögren från Umeå universitet som presenterar sitt pågående forskningsprojekt om "Fattiga flickor börjar skolan. Om kön och klass i Stockholmsskolor kring sekelskiftet 1800", samt Paul Borenberg, doktorand vid Göteborgs universitet som presenterar sitt avhandlingsprojekt om "Stockholms tjänstefolk under 1600- och 1700-talen".

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

6 april 2017| TEMA: Ekonomisk kulturhistoria
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)

Bokpresentation av den kommande antologin: "Ekonomisk kulturhistoria", Klas Nyberg (red.)

Inledning: Fil. dr Mats Hayen berättar om Stadsarkivets roll i projektet Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850.

Seminariet är kostnadfritt, föranmälan obligatorisk. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan till: mats.hayen@stockholm.se, senast 23 februari 2017 pil Läs mer

 

11 april 2017 | TEMA: Tidigmodern stadshistoria

Tid: Tisdag kl. 9:00–11:30 (Obs! att det är en tisdag)
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Under temat Tidigmodern stadshistoria kommer seminariet ägnas åt två föredrag av skilda slag: Institutets föreståndare Heiko Droste inleder med en presentation av sin pågående forskning om Staden som nyhetsnod under 1500- och 1600-talen. Därefter gästas seminariet av Christine Bladh från Södertörns högskola som berättar om sin kommande bok om kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

4 maj 2017 | TEMA: Rösträtt 100 år
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)

Terminens andra seminarium i serien Stockholm skriver historia ägnas åt forskning och förberedelser inför rösträttsjubileet, 100 år av allmän rösträtt. Fia Sundevall inleder med ett kort föredrag om forskningen om rösträttsfrågor. Därefter leder Heiko Droste en diskussion om vad som kan göras för att uppmärksamma jubileet.

Seminariet är kostnadfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

14 september 2017 | TEMA: Kreativa näringar
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Centrum för Näringslivshistoria, Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48-50, T-bana Alvik.

Stockholms kreativa branscher: Dynamiska regioner i internationellt perspektiv. Seminariet presenterar ett pågående projekt som analyserar Stockholm som centrum för vad som i dag brukar kallas kreativa näringar. Vilken ställning har Stockholmsregionen i jämförelse med andra europeiska regioner? Hur ser bilden ut inom olika branscher och hur har den förändrats över tid? Intar Stockholm en särställning i komparativt perspektiv, och vilka förklaringar kan i så fall finnas till detta förhållande?

Inledare: tekn. dr Nima Sanandaji, författare och samhällsdebattör.

Seminariet är kostnadfritt, föranmälan obligatorisk, antalet platser är begränsat till 25 st. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan till: anders.houltz@naringslivshistoria.se, senast 11 september 2017 

12 oktober 2017 | TEMA: Förortshak och handel

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Martin Söderhäll, doktorand vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, om: Restauranger i Stockholm 1930–2017 – med särskilt fokus på fem stadsdelar i ytterstaden.

Adam Grimshaw, forskare vid University of St Andrews, Skottland, presenterar ett pågående forskningsprojekt om svensk-brittiska handelskontakter under 1600-talet (på engelska!)

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

23 november 2017 | TEMA: Tillfälliga stockholmare
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)

Forskarna Ann Nehlin och Minja Hjorth presentaterar två delprojekt inom ramen för forskningsprojektet "Stockholm skriver historia".

 

14 december 2017 | TEMA: Svensk stad och svenska städer

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Karin Gustavsson, forskare, etnolog och kulturhistoriker vid Lunds universitet, om: Helsingborgs historia och stadsdelens Söder och hur den beskrivs och tolkas i bokverket "Svensk stad".

Presentation av bokprojektet "Svenska städer 50–2020", av Lars Nilsson, Per-Gunnar Sidén och Mats Berglund.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

Stockholm skriver historia

Samarbete med Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria

Under hösten 2016 fortsätter seminarieserien: "Stockholm skriver historia" som är ett samarbete mellan Urbanhistoriska seminariet, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria. Seminarietillfällena i 15 september och 17 november ges därför på Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset). Föranmälan krävs till dessa seminarier.


Särskilld kallelse utgår till varje seminarietillfälle.

 


2018

Tid: Torsdagar kl. 9:00–11:30
Lokal: D900, Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

 

15 mars 2018 | TEMA: (Digitaliserade Stockholmskartor)
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)
Föranmälan: mats.hayen@stockholm.se

Nya möjligheter att forska på Stockholms geografiska rum
Idag pågår en omfattande digitalisering av arkivhandlingar och annan historisk information. Samtidigt ökar intresset för att kombinera historisk data och geografiska informationssystem (GIS), vilket ger nya möjligheter till kunskap och analys. Axel von Matern driver på egen hand ett pilotprojekt inom området och inleder detta samtal med att presentera sina erfarenheter inom området. Vi välkomnar alla som har ett intresse för dessa frågor.

pil Se inbjudan (pdf)

Seminariet är kostnadfritt, föranmälan obligatorisk, antalet platser är begränsat till 25 st. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

12 april 2018 | TEMA: (meddelas senare)

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Gabriela Bjarne Larsson, docent i historia, Stockholms universitet.
Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet, Staden och omlandet - om sockenbarnet August Theodor Blomqvist (1854-1941) och ett liv i Stockholms utkanter. Presentation av ett pågående mikrohistoriskt bokprojekt.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

26 april 2018 | TEMA: (hembygden och historien)

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: Mimer, Aula Magna, SU, Frescati

Vi har bjudit in två gäster med rötterna i hembygdsrörelsen för att diskutera möjligheter, problem och utmaningar med hembygdsforskning, lokalhistoria och kulturmiljö.
Urban Johansson
, arkivarie och hembygdsforksare, Att skriva en hembygdsbok
Anita Lundin,
ordförande i Stockholms läns hembygdsförbund, Utmaningar och möjligheter i vår kulturmiljö”.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

31 maj 2018 | TEMA: Stadens rum
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal:

Seminariet är inställt!

 

 

Stockholm skriver historia

Samarbete med Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria

Under hösten 2016 fortsätter seminarieserien: "Stockholm skriver historia" som är ett samarbete mellan Urbanhistoriska seminariet, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria. Seminarietillfällena i 15 september och 17 november ges därför på Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset). Föranmälan krävs till dessa seminarier.


Särskilld kallelse utgår till varje seminarietillfälle.

 

  

Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 17 September, 2018