hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistoriska seminarier

Stads- och kommunhistoriska institutet håller årligen två stadshistoriska dagar, vanligen en på våren och en på hösten. Därutöver ges föredrag och seminarier runt stads- och lokalhistoriska ämnen i institutets regi. Under vårterminen hålles även Stadshistoriska samfundets årliga möte.

 

 


Aktuellt

 

Stadshistorisk workshop 17 maj 2018

Stadshistorians mening och framtida uppgifter

Ett mångvetenskapligt samtal
År 2019 fyller Stads- och kommunhistoriska institutet 100 år. Det finns därför anledning att fundera kring institutets mening och dess framtida uppgifter. Intresset för städernas respektive kommunernas historia har varit och är allmänt stort. Om detta vittnar många museer, historiska föreningar och publikationer. En enkät som institutet genomförde våren 2017 visade att nästan alla svenska städer och kommuner har en form av museum över sin egen historia samt en historik i bokform. Vi samlar nu representanter från flera akademiska discipliner kring ett mångvetenskapligt samtal om städernas historia och historiens roll.

Datum: Stockholm, 17 maj 2018, kl 9-17.
Plats: Grillska huset, Stortorget 3, Stockholm

pil Program (pdf)

pil Affisch/programblad (pdf)

 


Urbanhistoriska seminariet (hösten 2017)

 

15 mars 2018 | TEMA: (Digitaliserade Stockholmskartor)
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)
Föranmälan: mats.hayen@stockholm.se

Nya möjligheter att forska på Stockholms geografiska rum
Idag pågår en omfattande digitalisering av arkivhandlingar och annan historisk information. Samtidigt ökar intresset för att kombinera historisk data och geografiska informationssystem (GIS), vilket ger nya möjligheter till kunskap och analys. Axel von Matern driver på egen hand ett pilotprojekt inom området och inleder detta samtal med att presentera sina erfarenheter inom området. Vi välkomnar alla som har ett intresse för dessa frågor.

pil Se inbjudan (pdf)

Seminariet är kostnadfritt, föranmälan obligatorisk, antalet platser är begränsat till 25 st. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

12 april 2018 | TEMA: (meddelas senare)

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Gabriela Bjarne Larsson, docent i historia, Stockholms universitet.
Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet, Staden och omlandet - om sockenbarnet August Theodor Blomqvist (1854-1941) och ett liv i Stockholms utkanter. Presentation av ett pågående mikrohistoriskt bokprojekt.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

26 april 2018 | TEMA: (hembygden och historien)

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: Mimer, Aula Magna, SU, Frescati

Vi har bjudit in två gäster med rötterna i hembygdsrörelsen för att diskutera möjligheter, problem och utmaningar med hembygdsforskning, lokalhistoria och kulturmiljö.
Urban Johansson
, arkivarie och hembygdsforksare, Att skriva en hembygdsbok
Anita Lundin,
ordförande i Stockholms läns hembygdsförbund, Utmaningar och möjligheter i vår kulturmiljö”.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

31 maj 2018 | TEMA: Stadens rum
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal:

Seminariet är inställt!

 

 

Stockholm skriver historia

Samarbete med Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria

Under hösten 2016 fortsätter seminarieserien: "Stockholm skriver historia" som är ett samarbete mellan Urbanhistoriska seminariet, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria. Seminarietillfällena i 15 september och 17 november ges därför på Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset). Föranmälan krävs till dessa seminarier.


Särskilld kallelse utgår till varje seminarietillfälle.

pil tidigare seminarierInternationellt

 

EAUH2018_banner

ruta 14th International Conference on Urban History | EAUH 2018: Urban renewal and resilience. Arranged by: European Association for Urban History. Rome 29 August – 1 September 2018.


Tidigare konferenser

EAUH2016_banner

 

ruta 13th International Conference on Urban History | EAUH 2016:Reinterpreting Cities. Arranged by: European Association for Urban History. Helsinki 24 – 27 August 2016.

EAUH-Conference

Eighth International Conference on Urban History. Urban Europe in Comparative Perspectiv. Arranged by: European Association for Urban History. Stockholm 30th August – 2nd September 2006.

 

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 22 Maj, 2018