hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistoriska seminarier

Stads- och kommunhistoriska institutet håller årligen två stadshistoriska dagar, vanligen en på våren och en på hösten. Därutöver ges föredrag och seminarier runt stads- och lokalhistoriska ämnen i institutets regi. Under vårterminen hålles även Stadshistoriska samfundets årliga möte.

 

 


Aktuellt

Stadshistorisk workshop 1 juni 2017

The Nordic City Museum

Flera av de nordiska huvudstädernas stadsmuseer är just nu under ombyggnad eller förändring. Nya basutställningar är under uppbyggnad. Vilken roll ska ett stadsmuseum ha, och vilken roll spelar museet i att förmedla bilden av stadens historia och stadens framtid? Ett stadshistorisk samtal mellan fem museer.

Datum: 1 juni 2017.
Plats: Östasiatiska museet, Skeppsholmen.


pil Mer information kommer!

 


Urbanhistoriska seminariet (våren 2017)

 

23 februari 2017 | TEMA: Stockholm underifrån

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Med temat Stockholm underifrån vill vi undersöka det lägre men ändå etablerade skiktet av människor i det förindustriella Stockholm. Seminariet gästas av två inbjudna forskare; det är professor Åsa Karsson Sjögren från Umeå universitet som presenterar sitt pågående forskningsprojekt om "Fattiga flickor börjar skolan. Om kön och klass i Stockholmsskolor kring sekelskiftet 1800", samt Paul Borenberg, doktorand vid Göteborgs universitet som presenterar sitt avhandlingsprojekt om "Stockholms tjänstefolk under 1600- och 1700-talen".

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

6 april 2017| TEMA: Ekonomisk kulturhistoria
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)

Bokpresentation av den kommande antologin: "Ekonomisk kulturhistoria", Klas Nyberg (red.)

Inledning: Fil. dr Mats Hayen berättar om Stadsarkivets roll i projektet Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850.

Seminariet är kostnadfritt, föranmälan obligatorisk. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan till: mats.hayen@stockholm.se, senast 23 februari 2017 pil Läs mer

 

11 april 2017 | TEMA: Tidigmodern stadshistoria

Tid: Tisdag kl. 9:00–11:30 (Obs! att det är en tisdag)
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Under temat Tidigmodern stadshistoria kommer seminariet ägnas åt två föredrag av skilda slag: Institutets föreståndare Heiko Droste inleder med en presentation av sin pågående forskning om Staden som nyhetsnod under 1500- och 1600-talen. Därefter gästas seminariet av Christine Bladh från Södertörns högskola som berättar om sin kommande bok om kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

4 maj 2017 | TEMA: Rösträtt 100 år
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)

Terminens andra seminarium i serien Stockholm skriver historia ägnas åt forskning och förberedelser inför rösträttsjubileet, 100 år av allmän rösträtt. Fia Sundevall inleder med ett kort föredrag om forskningen om rösträttsfrågor. Därefter leder Heiko Droste en diskussion om vad som kan göras för att uppmärksamma jubileet.

Seminariet är kostnadfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

Stockholm skriver historia

Samarbete med Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria

Under hösten 2016 fortsätter seminarieserien: "Stockholm skriver historia" som är ett samarbete mellan Urbanhistoriska seminariet, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria. Seminarietillfällena i 15 september och 17 november ges därför på Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset). Föranmälan krävs till dessa seminarier.


Särskilld kallelse utgår till varje seminarietillfälle.

pil tidigare seminarier

 pil Ladda ner Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för 2016


pxverksamhetsberättelse

Internationellt

EAUH2018_banner

ruta 14th International Conference on Urban History | EAUH 2018: Urban renewal and resilience. Arranged by: European Association for Urban History. Rome 29 August – 1 September 2018.


Tidigare konferenser

EAUH2016_banner

 

ruta 13th International Conference on Urban History | EAUH 2016:Reinterpreting Cities. Arranged by: European Association for Urban History. Helsinki 24 – 27 August 2016.

EAUH-Conference

Eighth International Conference on Urban History. Urban Europe in Comparative Perspectiv. Arranged by: European Association for Urban History. Stockholm 30th August – 2nd September 2006.

 

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 14 Februari, 2017