hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistoriska seminarier

Stads- och kommunhistoriska institutet håller årligen två stadshistoriska dagar, vanligen en på våren och en på hösten. Därutöver ges föredrag och seminarier runt stads- och lokalhistoriska ämnen i institutets regi. Under vårterminen hålles även Stadshistoriska samfundets årliga möte.

 

 


Aktuellt

 

Stadshistorisk jubileumskonferens, 28–30 augusti 2019

banner Urbanity in the Periphery

Urbanity in the Periphery

Nordic Town History in a Comparative Perspective
International Conference on Nordic Town History, Stockholm, August 28-30, 2019

pil Call for papers (pdf), senast 1 december 2018

_________________

 

Stadshistorisk dag 24 april 2019

Välfärdsstaden – vart är du på väg?

Call for paper
År 2019 fyller Stads- och kommunhistoriska institutet 100 år. Som en del i firandet håller institutet en workshop på temat: Välfärdsstaden – vart är du på väg? Välfärdsstatens historia har undersökts många gånger.. Dess konsekvenser och kvarlevor i Sveriges städer och tätorter förtjänar dock mer uppmärksamhet. Nu söker vi abstracts kring ämnen som: Hur förhåller sig dagens städer till en modernism som har blivit historia? Hur presenteras och behandlas den? På vilket sätt kan välfärdsstadens arkitektur och stadsplanering anpassas till dagens behov och ett samhälle som inte är en modernistisk välfärdsstat längre? Skicka in ditt förslag till: heiko.droste@historia.su.se senast 15 januari 2019.

Datum: Stockholm, 24 april 2019.
Plats: Stockholms universitet, Frescati

pil call for paper (pdf)

 


Urbanhistoriska seminariet (våren 2019)

 

14 FEBRUARI 2019 | TEMA: Stadsplanering och det urbana rumet

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Katarina Nordström, FD, Uppsala universitet: Den fysiska riksplaneringen och välfärdsstatens harmonisering mellan rumsliga och tidsliga skalor.
Johan Pries, Postdok, Sveriges Lantbruksuniversitet: Social nyliberalism? Tankar om stadsplanering i Malmö efter 1985

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

28 MARS 2019 | TEMA: Det urbana kulturarvet

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Mattias Legner, professor i kulturvård vid Uppsala universitet - Campus Gotland: Kulturell beredskap. Kulturarv och luftskydd i städer under andra världskriget.
Monica Andersson, Ordförande i Samfundet S:t Erik, FD lektor Stockholms universitet: Kulturarvsfrågorna och stadsbyggnadspolitiken i Stockholm.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.


 

Stockholm skriver historia

Samarbete med Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria

Under våren 2019 fortsätter seminarieserien: "Stockholm skriver historia" som är ett samarbete mellan Urbanhistoriska seminariet, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria. Föranmälan krävs till dessa seminarier.

Särskilld kallelse utgår till varje seminarietillfälle.

pil tidigare seminarierInternationellt

 

EAUH2018_banner

ruta 15th International Conference on Urban History | EAUH 2020: Cities in Motion. Arranged by: European Association for Urban History. Antwerp 2 – 5 September 2020.

pil Call for sessions: Skicka in förslag på sessioner senast 28 februari 2019.
pil Call for paper: kommer öppnas 1 juni 2019.


Tidigare konferenser

EAUH2018_banner

ruta 14th International Conference on Urban History | EAUH 2018: Urban renewal and resilience. Arranged by: European Association for Urban History. Rome 29 August – 1 September 2018.

EAUH2016_banner

 

ruta 13th International Conference on Urban History | EAUH 2016:Reinterpreting Cities. Arranged by: European Association for Urban History. Helsinki 24 – 27 August 2016.

EAUH-Conference

Eighth International Conference on Urban History. Urban Europe in Comparative Perspectiv. Arranged by: European Association for Urban History. Stockholm 30th August – 2nd September 2006.

 

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 15 Januari, 2019