hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistoriska seminarier

Stads- och kommunhistoriska institutet håller årligen två stadshistoriska dagar, vanligen en på våren och en på hösten. Därutöver ges föredrag och seminarier runt stads- och lokalhistoriska ämnen i institutets regi. Under vårterminen hålles även Stadshistoriska samfundets årliga möte.

 

 


Aktuellt

 


Urbanhistoriska seminariet (hösten 2017)

 

15 mars 2018 | TEMA: (meddelas senare)
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Centrum för Näringslivshistoria, Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48-50, T-bana Alvik.

Seminariet är kostnadfritt, föranmälan obligatorisk*, antalet platser är begränsat till 25 st. Vi bjuder på kaffe och smörgås. *Mer info om anmälan kommer.

12 april 2018 | TEMA: (meddelas senare)

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Gabriela Bjarne Larsson, docent i historia, Stockholms universitet.
Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

26 april 2018 | TEMA: (meddelas senare)

Tid: Torsdag kl. 9:00–11:30
Lokal: D900 , Historiska institutionen, Södra huset, Frescati

Inbjudna gäster: Urban Johansson och Anita Lundin.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

31 maj 2018 | TEMA: Stadens rum
Stockholm skriver historia

Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00
Lokal: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)

Seminariet är kostnadfritt, föranmälan obligatorisk*, antalet platser är begränsat till 25 st. Vi bjuder på kaffe och smörgås. *Mer info om anmälan kommer.

 

Stockholm skriver historia

Samarbete med Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria

Under hösten 2016 fortsätter seminarieserien: "Stockholm skriver historia" som är ett samarbete mellan Urbanhistoriska seminariet, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria. Seminarietillfällena i 15 september och 17 november ges därför på Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset). Föranmälan krävs till dessa seminarier.


Särskilld kallelse utgår till varje seminarietillfälle.

pil tidigare seminarierInternationellt

 

EAUH2018_banner

ruta 14th International Conference on Urban History | EAUH 2018: Urban renewal and resilience. Arranged by: European Association for Urban History. Rome 29 August – 1 September 2018.


Tidigare konferenser

EAUH2016_banner

 

ruta 13th International Conference on Urban History | EAUH 2016:Reinterpreting Cities. Arranged by: European Association for Urban History. Helsinki 24 – 27 August 2016.

EAUH-Conference

Eighth International Conference on Urban History. Urban Europe in Comparative Perspectiv. Arranged by: European Association for Urban History. Stockholm 30th August – 2nd September 2006.

 

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 16 Januari, 2018