hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarYngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser tilldelas år 2011

Jan Jörnmark

 

Jan Jörnmark har av Stadshistoriska nämnden tilldelats Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser.

Han får det för sin omfattande dokumentation i bild och text där han levandegör platser som försvunnit i takt med avindustrialiseringen, se www.jornmark.se. Prisutdelning äger rum på Stadshistoriska samfundets årliga möte, onsdagen den 11 maj.

Priset instiftades 1994 av Svenska Kommunförbundets styrelse och utdelas av Stadshistoriska nämnden.

 

Kontaktperson: Professor Lars Nilsson
lars.nilsson@historia.su.se

 

 
    
     Jan Jörnmark

Annika Holmberg

Foto: Annika von Hausswolff

     Länkar:

Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 18 April, 2011