hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarPressmeddelande 090429

 

Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser tilldelas år 2009

Annika Holmberg

Annika Holmberg får priset för sitt under många år engagerade och mycket framgångsrika arbete med att förmedla lokalhistoria till en bred allmänhet. Under hennes ledning har Sollentuna kommunarkiv utvecklats till ett av rikets främsta kommunarkiv och därtill det under senare år mest välbesökta arkivet i hela riket under det årligen återkommande evenemanget Arkivens dag. Sollentuna kommunarkiv var också ett av de tre arkiv som nominerades till Årets arkiv 2009. Genom sina entusiasmerande föreläsningar och utställningar samt böcker (Sollentuna i spalt och bild) har Annika Holmberg spridit lokalhistorisk kunskap i vida kretsar. Annika Holmberg framstår som en av de stora eldsjälarna inom svensk lokalhistoria.

Annika Holmberg är kommunarkivarie i Sollentuna kommun.

Priset instiftades 1994 av Svenska Kommunförbundets styrelse och utdelas av Stadshistoriska nämnden. Prisutdelning sker torsdagen den 7 maj 2009 kl 13 i Reinholdsalen, Juristernas hus, Stockholms universitet. Hela programmet finns på www.urbanhistory.su.se.

Kontaktperson: Professor Lars Nilsson
lars.nilsson@historia.su.se

 

 
     Pressbild:

     Annika Holmberg

Annika Holmberg

foto: Anders Rolfsson, Sollentuna kommun

 

     Länkar:

Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 29 April, 2009