hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStads- och kommunhistoriska institutet

Stads- och kommunhistoriska institutet grundades redan 1919 och är ett av de äldsta i sitt slag i världen. Det kom till på initiativ av personer inom både näringsliv och det dåvarande Svenska Stadsförbundet. Sedan 1968 är institutet en del av Svenska Kommunförbundet, numera Sveriges kommuner och Landsting (Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan).

Institutets föreståndare är innehavaren av professuren i historia med särskild inriktning på stads- och kommunhistoria vid Stockholms universitet. Till institutet är också en assistenttjänst knuten. Många tjänster köps också utifrån för olika projekt och andra uppdrag. Både Kommunförbundet, Stockholms stad och Stockholms universitet bidrar ekonomiskt till institutets verksamhet.

Stadshistoriska institutets verksamhet är bred. Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och bedriver egen forskning, samarbetar med andra urbanhistoriskt intresserade inom och utom landet, anordnar konferenser och ger ut publikationer.

Kontaktnät

Stadshistoriska institutet samarbetar med många olika organisationer. Till institutet är Stadshistoriska samfundet och en urbanhistorisk grupp inklusive ett lokalhistoriskt nätverk knutet. Institutet samarbetar med kommuner och andra som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning och utgör en länk mellan akademisk forskning och bredare stadshistorisk verksamhet.

Institutet har ett särskilt ansvar för Stockholmsområdets historia och samarbetar med Kommittén för Stockholmsforskning. Tillsammans tog vi fram jubileumsverket "Staden på vattnet. Stockholm 1252-2002" inför stadens 750-årsfirande år 2002. Ett nytt forskningsprogram om migrationen och särskillt invandringen till Stockholm genom tiderna är under utveckling.

De internationella kontakterna har blivit allt viktigare för institutet, som har ett nära samarbete med de andra nordiska lokalhistoriska instituten. Institutets föreståndare är svensk representant i den internationella stadshistoriska kommissionen och tillhör ledningsgruppen för den europeiska urbanhistoriska associationen. Institutet samarbetar med en rad olika institutioner och forskare runt om i världen, bland andra Center for Urban History i Leicester.

Sammankomster

Åtminstone två gånger om året anordnar institutet stadshistoriska dagar för alla som är intresserade. Dessutom genomför man tillsammans med de andra nordiska lokalhistoriska instituten en konferens vart tredje år med unika möjligheter till utbyten och jämförelser.

Publikationer och arkiv

Löpande information om institutens verksamheter och kommande evenemang ges bland annat via hemsidan på internet. Serien "Studier i stads- och kommunhistoria" presenterar bl.a. forskningsrapporter och avhandlingar, medan man i serien "Lokalhistoria" kan finna bibliografier och böcker i det mindre formatet. Tidsserier över stadssystemets och enskilda städers utveckling tillhandahålls i "Historisk tätortsstatistik".

Andra resurser som institutet kan tillhandahålla är:


  • Privilegiesamlingen: "Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer" för perioden 1251-1632.
  • Registersamlingen: Ett kortregister innehållande c:a 300.000 hänvisningar till medeltida diplom, Kungl. brev, riksdagshandlingar och ämbetsverks skrivelser 1561-1923. Registret är deponerat på Riksarkivet i Stockholm.
  • Pressklippsamlingen: Ett stort antal tidningsurklipp som speglar lokal politik i svenska städer mellan c:a 1910-1960.
  • Tätortshistorisk databas: Folkmängden i svenska städer och andra tätorter. Materialet är delvis tillgängligt i tryck i serien "Historisk tätortsstatistik".

Tag gärna kontakt med oss:

Föreståndare:
Professor Heiko Droste
tel: 08-16 33 94
fax: 08-16 75 48
e-post: heiko.droste@historia.su.se
besöksadress: rum D803, Historiska instiutionen, Stockholms universitet

Assistenter:
FD Mats Berglund.
e-post: mats.berglund@historia.su.se
besöksadress: rum D808

FK Nils Fabiansson
tel: 08-16 28 07
fax: 08-16 75 48
e-post: nils.fabiansson@historia.su.se
besöksadress: rum D812

Affilierade professorer:
Professor Lars Nilsson
e-post: lars.nilsson@historia.su.se

Professor Sven Lilja

Postadress:
Stads- och kommunhistoriska institutet
Historiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm


  verksamhetsberättelse pilLadda hem: Stads- och
 

kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse 2016.

 

Verksamhetsberättelser
tidigare år:

 

Verksamhetsplan:

 

 

 

 

 

Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 21 Augusti, 2017