hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarPågående forskning

Stads- och kommunhistoria

Den överordnade problematiken handlar om städer och platser som historiska fenomen: hur människan format sina platser genom historien och hur platsen format människan. Orter och människor i samspel med varandra. Det kan ses som en ständigt fortgående men också ojämn process, där vissa drag länge lever vidare samtidigt som andra inslag förr eller senare försvinner eller omkodas och nya fenomen ständigt tillkommer.

Vi vill nå kunskap om och förståelse för denna process, och det gäller såväl stadsväsendets egenart som orters identitet och betydelse i historien, i samhällsomvandlingen och för individen.

Komparativa studier är ett av seminariets kännemärken, och det rör sig om såväl lokala, som regionala och urban-rurala jämförelser. Generellt söker vi kombinera en bred socialhistorisk ansats, där både stad och land ingår, med frågor om vem som bestämmer över platsen.

Pågående forskningsprojekt

The Post-Industrial City: Challenges and Responses since 1950.
This projekt examines a number of towns and city trajectories in the late 20th century to explore and compare the local effects of globalisation ("glocalisation") and European integration. A second aim is to explore how city authorities have perceived and responded to the socio-economic, political and technological challenges to which they have been subjected during the second half of the 20th century.
pil Läs mer

 

Aktuella avhandlingsämnen

Linus Bellander
Urban demografi.
Läs mer
Jan Dahlström
Hantverkare, pigor och soldater. Livsstilar och kulturmönster på Ladugårdslandet 1800-1870.
Dan Johansson
Skeppsgården i Stockholm.
Läs mer
Per Gunnar Sidén
Medeltida och tidigmoderna städer och dess befolkning.
Läs mer
Patrik Svensson
Svenska municipalsamhällen.


Övrig aktuell forskning

Sven Lilja

Läs mer
Eva Eggeby

Läs mer
Håkan Forsell

Läs mer
Hossein Sheiban

Läs mer
Lars Nilsson

Läs mer


Publicerade avhandlingar

Sigrid Håkanson
"...då skall jag taga henne till äkta..." Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850. ISBN 91-88882-09-8 (1999).
Läs mer
Martin Wottle
Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810. ISBN 91-88882-15-2 (2000).
Läs mer
Hossein Sheiban
Den ekonomiska staden. Stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet. ISBN 91-7924-155-7 (2002).
Läs mer (extern länk till Arkiv Förlag)
Håkan Forsell
Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920. ISBN 91-88882-20-9 (2003).
Läs mer
Göran Samuelsson
I godsets skugga. Frälsebonden på Ängsö. Familj och arbete 1700-1880. ISBN 91-88882-21-7 (2004).
Läs mer
Mattias Legnér
Fäderneslandets rätta beskrivning. Beskrivningar av lokal och nationelll gemenskap i 1700-talets Sverige. ISBN 951-583-112-1 (2004).
Läs mer
Anna Kåring Wagman
Stadens melodi: Information och reklam i Stockholms kommun 1930-1980. ISBN 91-7031-161-7 (2006).
Läs mer abstract
Mats Hayen
Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm 1760-1830. ISBN 91-88882-27-6 (2007)
Läs mer
Mats Berglund
Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848. ISBN 91-88882-34-9 (2009)
pil Läs mer
 


Övriga publikationer från senare år

Lars Nilsson (red.)
Staden på vattnet. Stockholm 1252-2002. ISBN 91-7031-124-2 (2002).
Läs mer
Mats Berglund (red.)
Sakta vi gå genom stan. Stadshistoriska studier tillägnade Lars Nilsson den 31/5-2005. ISBN 91-7031-154-4 (2005).
Läs mer
Sven Lilja & Anders Gullberg (red.)
Makten i Stadshuset. Stockholms lokalpolitik under 1900-talet ISBN 978-91-7031-195-6 (2008) .
pil Läs mer
 

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 22 April, 2010