/Studier i stads- och kommunhistoria; 41

head

Media förmedlar gärna ett budskap om att Sverige idag urbaniseras fortare än någonsin tidigare, till och med snabbast i hela Europa. Men stämmer verkligen den bilden? Har man inte förväxlat storstadstillväxt med urbanisering? Många svenska kommuner har alltsedan 1970-talet tappat befolkning. De stora städernas tillväxt har i själva verket skett på övriga städers och tätorters bekostnad. Därför är idag urbaniseringsgraden ungefär densamma som för fyrtio år sedan. Urbaniseringen har således varit obetydlig.

Avesta och Söderhamn blev med hjälp av vattenkraft från Dalälven respektive Ljusnan viktiga industristäder specialiserade på stål och skog. I den här boken undersöker vi, med historiskt perspektiv, vilka strategier dessa två mellanstora kommuner valt för att möta det underskott på arbetstillfällen och det överskott på bostäder som uppstår när orter krymper. Skall man acceptera nedgång eller satsa på ny expansion? Våra två städer har valt något olika lösningar. I det längre tidsperspektiv, vi arbetar med, har det varit vanligt att perioder av tillväxt och tillbakagång avlöst varandra på det sätt vi kan se i våra två städer.

KRYMPANDE ORTER: Avesta och Söderhamn som postindustriella samhällen.

Lars Nilsson och
Eric Båve
Studier i stads- och kommunhistoria; 41
110 s.
ISBN: 978-91-88882-44-6
Stockholm 2016
Pris: 120 kr

Beställ via e-post


Författarna Lars Nilsson och Eric Båve är verksamma vid Stads- och kommunhistoriska institutet.