/Studier i stads- och kommunhistoria; 40

head

Den 8–10 oktober 2012 stod Stads- och kommunhistoriska institutet värd för det tolfte nordiska lokalhistoriska seminariet. Temat denna gång var Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950–2010.

I den här boken ingår åtta av de föredrag som presenterades på seminariet. Tillsammans täcker de ett spektrum av områden som på olika sätt berörts av globaliseringen och övergången till ett postindustriellt samhälle.

Bidragen kommer från Sverige, Norge, Danmark och Finland och ger en uppfattning om några samhälleliga processer som under de senaste 50–60 åren påverkat livet i städer, tätorter och andra lokalsamhällen i Norden. Samtidigt har orterna själva interagerat och genom egna beslut varit med och påverkat bland annat globaliseringen, avindustrialiseringen och övergången mot postindustrialism.


Innehåll:

Lars Nilsson och Mats Berglund: Introduktion

Lars Nilsson: Metropolisering och krympande städer

Frank Meyer: Mennesker, miljø og multikulturelle konserner i den globale aluminiumindustrien

Mette Tapdrup Mortensen: ”Samme størrelse som Midtown Manhattan”

Mia Geijer: Bergslagens bruksorter

Henning Bro: Det danske hovedstadsmetropols kommunalstruktur

Jørgen Mikkelsen: Reformer av den danske kommunale och regionale struktur siden 1950

Jorma Wilmi: Globalisering på finska landsbygden

Sven Lilja: Stockholm i möte med globaliseringen

NORDISKA LOKALSAMHÄLLEN
I MÖTE MED GLOBALISERINGEN 1950–2010
Lars Nilsson och
Mats Berglund (red.)
Studier i stads- och kommunhistoria; 40
206 s.
ISBN: 978-91-88882-43-1
Stockholm 2015
Pris: 150 kr

Beställ via e-post


Redaktörerna Lars Nilsson och Mats Berglund är båda verksamma vid Stads- och kommunhistoriska institutet. Lars Nilsson är professor i Historia och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet.