/Studier i stads- och kommunhistoria; 37

Den här boken handlar om en dramatisk tid i de svenska städernas och tätorternas utveckling vid övergången från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle kring 1970. Efter 1950- och 1960-talens industriella rekordår följde storstadskris och blomstring för småorter, den gröna vågen.Men snart vände den trenden, och folk sökte sig i allt högre grad tillbaka till storstäderna. Samtidigt avfolkades flertalet orter, och även många stora städer led påtagliga förluster.

Utvecklingen analyseras här mot bakgrund av framväxten av en postindustriell ekonomi där företagstjänster, upplevelseindustier, kultur och kreativa näringar fått växande betydelse.
EFTER INDUSTRIALISMEN
Efter industrialismen. Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950-2005

Lars Nilsson
Studier i stads- och kommunhistoria; 37
179 s.
ISBN: 978-91-88882-39-4
Stockholm 2011
Pris: 200 kr


Lars Nilsson är professor i stads- och kommunhistoria vid Stockholms universitet och förestådare för Stads- och kommunhistoriska insitutet. Han har tidigare publicerat ett flertal böcker och artiklar kring städernas och kommunernas historia och urbaniseringen av Sverige ur ett jämförande perspektiv.