/Studier i stads- och kommunhistoria; 34

Massans röst  
Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848  
Mats Berglund  

Den 2 juli 1719 stegade den knappt 20-årige soldaten Petter Hogman och hans två kamrater in på en krog på Lilla glasbruksgatan på Södermalm. Därinne satt redan ett sällskap båtsmän, och en mindre dispyt mellan båtsmännen och soldaterna uppstod. Ordväxlingen övergick snart i ett blodigt slagsmål. Så inleddes Södermalmsupploppet 1719, där fjorton hus vandaliserades och över 40 personer dömdes i den efterföljande rättegången.

I Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848, ger historikern Mats Berglund ett långtidsperspektiv på en viktig del av Stockholms sociala och politiska historia. Genom rättsmaterial, tidningar, dagböcker och riksdagsdebatter följs den våldsamma utvecklingen på Stockholms gator; från de tidigmoderna gatuupploppen till de politiska kravallerna vid tiden strax före industrisamhällets genombrott. Boken behandlar flera av de större händelserna som dalupproret 1743, Crusenstolpekravallerna 1838 och marsoroligheterna 1848. Men också den småskaliga gatubråkigheten och de vardagliga krogslagsmålen skildras utifrån såväl folkets som myndigheternas perspektiv. Hur såg folkmassorna på sin roll i upploppen, vilka strategier hade ordningsmakten i sina försök att stävja oron och varför måste Axel von Fersen dö?Abstract
(in English)

MASSANS RÖST
Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848

Mats Berglund
Studier i stads- och kommunhistoria; 34
460 s.
ISBN: 91-88882-34-9
Stockholm 2009
Pris: 280 krBeställ boken

Beställ som talbok (via tpb)
tpb


Mats Berglund (f. 1970) är historiker vid Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet. Detta är hans doktorsavhandling.