/Studier i stads- och kommunhistoria; 33

NÅGOT VID SIDAN AV VÄLFÄRDEN

Holmön som den sista småkommunen
i Sverige 1925–1973

Holmön i Västerbottens län, som består av flera olika öar i Bottenhavet, existerade som egen kommun från 1925 till 1973. Vid utgången av 1973 hade Holmön bara 155 invånare, och hade sedan 1952 varit Sveriges minsta kommun, sett till folkmängden.

Studien behandlar kommunal demokrati och kommunal verksamhet. De kommunala förtroendeuppdragen var samlade hos en mindre grupp av tongivande män. Få kvinnor deltog i det kommunala livet och då i nämnder som hade ansvar för sociala frågor och skolan. Den kommunala verksamheten begränsades till obligatoriska åtaganden. Trots att kommunen hade svag ekonomisk bärkraft hölls skatten på en låg nivå. Kommunpolitikerna fick föra en starkt sparsamhetsinriktad politik.

Holmön jämförs också med andra svenska och utländska kommuner med låg folkmängd. Flera europeiska länder, bl.a. Finland, Norge och Island, har ännu idag kommuner med ungefär samma folkmängd som Holmön 1973.
NÅGOT VID SIDAN AV VÄLFÄRDEN
Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925–1973

Erik Wångmar
Studier i stads- och kommunhistoria; 33
398 s.
ISBN: 91-88882-32-5
Stockholm 2008
Pris: 250 krErik Wångmar (f. 1968) blev filosofie doktor i historia vid Växjö universitet år 2003 på avhandlingen Från sockenkommun till storkommun. Därefter har han publicerat tre monografier vid Stads- och kommunhistoriska institutet: Att skriva stads- och kommunhistoria år 2005, Samlingsstyre ¬– Blockstyre – Mångstyre år 2006 och Socknar som kom och socknar som gick år 2007. Han är verksam som lärare i statsvetenskap vid Växjö universitet.