/Studier i stads- och kommunhistoria; 32


Stockholms Lilja är en vänbok till Sven Lilja, verksam vid Stads- och kommunhistoriska institutet och professor i Stockholms historia vid Stockholms universitet.

Boken innehåller texter av:

Kenneth Awebro
Christine Bladh
Helge Gamrath
Marjatta Hietala
Mattias Legnér
Lars Nilsson
Göran Sidebäck
Kekke Stadin
Josef Zemlicka
STOCKHOLMS LILJA
Stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia
Sven Lilja 23 juli 2007

Red. Lars Nilsson
Studier i stads- och kommunhistoria; 32
250 s.
ISBN: 91-88882-29-2
Stockholm 2007
Pris: 200 kr