/Studier i stads- och kommunhistoria; 30


Var hushållen i Stockholm mindre 1830 än 1760?

Så enkelt skulle man kunna formulera den fråga som boken Stadens puls försöker besvara. Men frågan hör också samman med det faktum att stora hushåll som regel är ett karaktärsdrag hos tidigmoderna samhällen, vilket samtidigt gör det lilla hushållet till det moderna samhällets signum. Betraktas frågan ur den synvinkeln handlar det istället om modernisering. Moderniserades hushållen i staden under den aktuella tidsperioden, och i så fall, på vilket sätt?

I boken används en kombination av tidsgeografi och strukturationsteori för att studera hushållen och deras roll i »det dagliga livets struktur« och dess återskapande från dag till dag i dåtidens Stockholm. Vad hände med vardagslivet i staden under den långa stagnationsfasen från mitten av 1700-talet fram till industrialiseringen satte igång ungefär hundra år senare?

Abstract
(in English)

STADENS PULS
En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830

Mats Hayen
Studier i stads- och kommunhistoria; 30
278 s.
ISBN: 91-88882-27-6
Stockholm 2007
Pris: 200 krMats Hayen (f. 1968) är historiker och verksam vid Stockholms stadsarkiv. Han har tillsammans med Per-Johan Ödman tidigare publicerat Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet (2004). Stadens Tid är hans doktorsavhandling i Historia.