/Studier i stads- och kommunhistoria; 29

SAMLINGSSTYRE  –  BLOCKSTYRE
–  MÅNGSTYRE

Kommunalpolitiska styrelseformer
1952–2002

Samlingsstyre – Blockstyre – Mångstyre handlar om utvecklingen av de styrelseformer som har tillämpats i Sveriges kommuner under perioden 1952–2002. Med styrelseformer avses hur makten, i form av ordförandeposterna i kommunala styrelser och nämnder, har fördelats mellan majoritet och minoritet i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Studien sker på två nivåer, dels i en nationell undersökning som för huvuddelen av tidsperioden görs i form av en totalundersökning, dels av fallstudier om utvecklingen i Kronobergs län i Småland.

Precis som titeln anger kan utvecklingen av styrelseformerna i landets kommuner delas in i tre huvudsakliga faser. Den första fasen, samlingsstyre, innebar att majoriteten och minoriteten delade på ordförandeposterna i styrelser och nämnder. Den andra fasen, blockstyre, tog på allvar form under första halvan av 1970-talet och innebar att ett av de två traditionella politiska blocken tog hand om alla ordförandeposter i en kommun. Den tredje och sista fasen, mångstyre, kan sägas ha inletts under mitten av 1990-talet. Ett utmärkande drag för denna har varit en uppmjukad blockpolitik, bl.a. till följde av att miljöpartiet och olika lokala partier har fått en position som vågmästare i betydligt fler kommuner.

SAMLINGSSTYRE  –  BLOCKSTYRE
  –  MÅNGSTYRE
Kommunalpolitiska styrelseformer 19522002

Erik Wångmar
Studier i stads- och kommunhistoria; 29
308 s.
ISBN: 91-88882-26-8
Stockholm 2006
Pris: 200 krErik Wångmar (f. 1868) är filosofie doktor i historia vi Växjö universitet. Han disputerade år 2003 med avhandlingen Från sockenkommun till storkommun: En analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext. År 2005 gav Wångmar ut boken Att skriva stads- och kommunhistoria : En handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial.