/Studier i stads- och kommunhistoria; 28

Lokala perspektiv
på 1960-talet

BILEN, FRITIDEN OCH
DEN ÖKADE RÖRLIGHETEN

Den lokalhistoriska forskningen och författandet av lokalhistoriska verk har rika traditioner inom de nordiska länderna.

Denna bok lyfter fram det för vår egen tid närstående 1960-talet, vilket framstår som ett genuint brytningsskede, särskilt då man på människrors vardagsnivå betraktar lokalsamhällets förändrade relation till den omliggande världen. Boken behandlar mot en gemensam nordisk bakgrund tre teman – flyttningsrörelserna, bilismen samt konkurrensen om fritiden – som alla innebar betydande förändringar av lokalsamhället och människors vardag.

 

 

LOKALA PERSPEKTIV PÅ 1960-TALET
Bilen, fritiden och den ökade rörligheten

Marjatta Rahikainen (red.)
Studier i stads- och kommunhistoria; 28
153 s.
ISBN: 91-88882-24-1
Stockholm 2005
Pris: 180 kr


/BESTÄLL

 
Skribenter : Panu Pulma, Per Østby, Veikko Laakso, Christina Thunwall, Steffen Elmer Jørgemsem. Löas Grinell, Wsko M. Laine, Ola Alsvik, Hanna Snellman, Lars Østby, Lars Nilsson.

TILLBAKA