/Studier i stads- och kommunhistoria; 26
I GODSETS SKUGGA?
Frälsebonden på Ängsö
Familj och arbete 1700-1880

I godsets skugga. Frälsebonden på Ängsö. Familj och arbete 1700-1880.

Av Göran Samuelsson.

/spikblad     

 

I GODSETS SKUGGA?
Frälsebonden på Ängsö.
Familj och arbete 1700-1880

Göran Samuelsson
Studier i stads- och kommunhistoria; 26
230 s.
ISBN: 91-88882-21-7
Stockholm 2004
Pris: 200 kr


/BESTÄLL


Göran Samuelsson är historiker.
I GODSETS SKUGGA är hans doktorsavhandling.

TILLBAKA