Ännu vid mitten av 1700-talet var Stockholms minuthandel svagt organiserad, jämfört med det sedan länge skråorganiserade hantverket. Men runt 1760, när Stockholms långa tillväxt efter stora nordiska kriget hade brutits, och såväl det ekonomiska som politiska livet råkat i kris, påbörjade ett flertal av de löst associerade s.k. handelssocieteterna sin kamp för att accepteras som specifika yrken, som vart och ett värnade sina särskilda kvalifikationer. Målet var att bli erkända som verkliga korporationer - auktoriserade av stad och stat, och skyddade i lag.
     I avhandlingen undersöks drivkrafterna bakom och konsekvenserna av denna korporativa formering, samt hur den kom att påverka minuthandelssocieteternas relationer till såväl individer som det allmänna. Som korporationer kunde de göra anspråk på att utgöra länk och medlare mellan individ och samhälle.
Det lilla ägandet
Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810

Martin Wottle
Studier i stads- och kommunhistoria; 21
351 s.
ISBN: 91-88882-15-2
Stockholm 2000
Pris: 200 kr

  /BESTÄLL


ABSTRACT
TILLBAKA