/Studier i stads- och kommunhistoria; 19

Stadens tid
Om periodgränser i lokalhistorien Kalmar och Möre i det 20:e århundradet

Stadens tid handlar om periodiseringar inom lokalhistorien. Hur har lokala förlopp förhållit sig till globala trender under 1900-talet? Kan man se det stora i det lilla? Visar stad och land olika mönster? Tesen i denna bok är att Sveriges väg från tidig industrialism via folkhem till post-industrialism och internet mycket väl kan avläsas i den lokala utvecklingen såväl i Kalmar stad som i omgivande Mörebygd. Det lokala har speglats i det nationella, och tvärtom. Stad och land har följt samma långa linje, med vändpunkter kring 1930 och 1970, om än med olika innehåll.


Lars Nilsson är professor i stads och kommunhistoria vid Stockholms universitet och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet. Han har tidigare publicerat flera böcker och artiklar om modern urbanisering och stadsutveckling.

Stadens tid
Om periodgränser i lokalhistorien Kalmar och Möre i det 20:e århundradet

Lars Nilsson
Studier i stads- och kommunhistoria; 19
99 s.
ISBN: 91-88882-12-8
Stockholm 2000
Pris: 120 kr (exkl. moms)

  /BESTÄLL


TILLBAKA