/Studier i stads- och kommunhistoria; 17

"… då skall han taga henne till äkta …"
Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850

Enligt giftermålsbalken i 1734 års lag skulle all sexuell samlevnad äga rum inom äktenskapet, d.v.s. efter det att vigsel ägt rum. Trots detta föddes i Sverige ett ökande antal barn utom äktenskapet. Ohörsamheten mot lagen var emellertid större i Östsverige än i Västsverige. Den forskning som här presenteras försöker klargöra, varför det föddes fler barn utom äktenskapet i Åtvids socken och Östergötlands län än i Tofteryds socken och Jönköpings län.

Akademisk avhandling i historia vid Stockholms universitet

"… då skall han taga henne till äkta …"
Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850

Sigrid Håkanson
Studier i stads- och kommunhistoria; 17
248 s.
ISBN: 91-88882-09-8
Stockholm 1999
Pris: 180 kr (exkl moms)

BESTÄLL


ABSTRACT
TILLBAKA