/Studier i stads- och kommunhistoria; 16

Invandrarna och lokalsamhället
Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhällen

Invandrare har i alla tider spelat en viktig roll för Norden. De har varit viktiga för den ekonomiska utvecklingen, och de har samtidigt påverkat våra vanor, normer och beteenden. På sikt är det fråga om ett ömsesidigt givande och tagande. I denna bok redovisas de föredrag som hölls vid den nordiska lokalhistoriska konferens som arrangerades av Stads- och kommunhistoriska institutet på Långholmen Konferens i Stockholm i augusti 1995. Frågan om platsens betydelse ägnades naturligt nog särskild uppmärksamhet. Ger skilda orter sina invandrare olika möjligheter att utvecklas och bli delaktiga i samhällslivet? Invandrarna och lokalsamhället.
Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhällen

Redaktörer: Lars Nilsson och Sven Lilja
Studier i stads- och kommunhistoria; 16
237 s.
ISBN: 91-88882-05-5
Stockholm 1998
Pris: 180 kr (exkl moms)

BESTÄLLInnehåll:
Göran Dahlbäck, Invandring - särskilt tysk - till Sverige under medeltiden.
Steinar Supphellen, Innvandring til norske byar i förindustriell tid. Historisk perspektiv på integrasjon av innvandrargrupper i lokalsamfunnet.
Robert Schweitzer, Immigration to major cities in preindustrial times in Finland.
Allan Tönnnesen, Indvandring til danske byer i förindustriell tid.
Hans Chr. Johansen, Indvandringen til danske landdistrikter i förindustriell tid.
Einar Niemi, Innvandringen til Nord-Norge.
Veli-Matti Pussinen, Valloner och vallonsmide vid Antskog bruk på 1700-talet.
Birgitta Conradson, Om holländska pappersmakarna och Tumba bruk under 1700-talets senare del.
Robert Schweitzer, Immigration to major cities after industrialization in Finland.
Björn Horgby, Hotfulla främlingar! Norrköpingsarbetarnas reaktioner på invandringen 1890-1960.
Jon Rogstad, Innvandrare på store steder i Norge.
Mary Bente Bringslid, Den moderne bygda og den fremande.
George Nelleman, Polske landarbejdere i danske lokalsamfund.
Charles Westin, Ugandaasiaterna i Sverige.
Panu Pulma, Karelska flyktingar i en östfinsk småstad.
TILLBAKA