/Historisk tätortsstatistik; 6


Folkmängden i tätortsregioner
1950–2005


Folkmängden i tätortsregioner 1950–2005 är en fortsättning på den föregående volymen, del 5, i serien Historisk tätortsstatistik, vilken täckte tiden fram till 1950.

Uppgifterna är hämtade ur den officiella tätortsrapporteringen och har därefter bearbetats för att få bättre jämförbarhet över tid och mellan orter. En uppdelning har dessutom gjorts i huvud- och förorter.

En huvudort bildar tillsammans med omkringliggande förorter en tätortsregion (TR). För varje län kan man följa folkmängdens utveckling i huvudorter, förorter och tätortsregioner.

Boken innehåller dessutom rikssammandrag över antal invånare i såväl tätorter som glesbygd. I en särskild avdelning redovisas hur tätorter växt samman med varandra eller delats upp på flera enheter.


FOLKMÄNGDEN I TÄTORTSREGIONER 1950–2005

Lars Nilsson
Historisk tätortsstatistik; 6
262 s.
ISBN: 978-91-88882-38-7
Stockholm 2011
Pris: 120 krLars Nilsson är professor i Historia, särksillt stads- och kommunhistoria vid Stockholms universitet. Han är även föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet.