/Historisk tätortsstatistik; 5


Folkmängden i tätortsregioner
1900–1950


I takt med att förortsboendet under 1900-talet växte i omfattning och betydelse tilltog behovet av en statistik som redovisar folkmängdens utveckling inte bara för städerna och de övriga tätorterna utan även oför deras förorter.

Begreppet tätortsregion (TR) används här som beteckning på det vidare geografiska område som består av en stad eller annan tätort och dess förorter. En tätortsregion består således normalt av en huvudort med ett varierande antal omkringliggande förorter.

Folkräkningarna började tidigt identifiera förorter och efter hand formaliserades redovisningen alltmer. Det är också folkräkningarnas uppgifter som i huvudsak ligger till grund för uppgifterna om förorter i den här publikationen.

I en första del redovisas tätortsregioner och tätorter länsvis för tiden 1900–1950, och i den andra delen finner man vilka orter som ingår i respektive tätortsregion.


FOLKMÄNGDEN I TÄTORTSREGIONER 1900–1950

Lars Nilsson
Historisk tätortsstatistik; 5
146 s.
ISBN: 978-91-88882-37-0

Stockholm 2010
Pris: 120 krLars Nilsson är professor i Historia, särksillt stads- och kommunhistoria vid Stockholms universitet. Han är även föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet.