/Historisk tätortsstatistik; 4


Folkmängden
i icke-administrativa tätorter
1900-1950


Begreppet icke-administrativ tätort användes fram till 1950 för de tätorter som inte var städer, köpingar eller municipalsamhällen. De låg under landskommunal förvaltning och behövde inte tillämpa de särskilda stadsstadgorna.

I denna publikation redovisas folkmängdens utveckling i de icke-administrativa tätorterna från de första officiella uppgifterna år 1900 och fram till och med 1950, då ett enhetligt tätortsbegrepp infördes och alla tätorter avgränsades efter storlek och täthet.

FOLKMÄNGDEN I ICKE-ADMINISTRATIVA TÄTORTER 1900-1950

Lars Nilsson
Historisk tätortsstatistik; 4
146 s.
ISBN: 978-91-88882-31-8
Stockholm 2008
Pris: 120 krLars Nilsson är professor i Historia, särksillt stads- och kommunhistoria vid Stockholms universitet. Han är även föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet.