/Historisk tätortsstatistik; 3
I denna publikation kan vi följa Stockholms stad och dess förorters utveckling i siffror från 1800-talets mitt och fram till idag. Det ges dessutom rikliga jämförelser med motsvarande förhållanden i andra svenska städer och tätorter. Boken ger också inblickar i hur Stockholm sett ut på församlingsnivå, och hur de olika stadsdelarna omvandlats över tid. Stockholm i siffror 1850-2000 kan rekommenderas till alla som snabbt vill finna uppgifter och få en god överblick över stadens utveckling och förändring i ett längre perspektiv.

Lars Nilsson är professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet, och har bl.a. varit huvudredaktör för Staden på vattnet- Stockholm 1252-2002, Stockholms stads jubileumsbok i samband med 750 års firandet.

Stockholm i siffror 1850-2000

Lars Nilsson
Historisk tätortsstatistik; 3
192 s.
ISBN: 91-88882-19-5
Stockholm 2003
Pris: 120 kr


BESTÄLL


TILLBAKA