/Lokalhistoria; 17

Huvudsta från början
av: Tor Abrahamson

 

I den del av Solna som kallas Huvudsta började ett tätbebyggt samhälle växa fram kring 1900 på mark tillhörande Hufvudsta gård.Frågan om äganderätten till marken skulle snart visa sig fylld av konflikter och kom att följa municipalsamhället genom alla åren, från dess tillkomst 1903 och ända fram till stadsbildningen av Solna landskommun 1943.

 

HUVUDSTA FRÅN BÖRJAN
Tor Abrahamson
Lokalhistoria; 17
237 s.
ISBN: 91-88882-33-2
Stockholm 2009
Pris: 150 kr


/Beställ

 
Tor Abrahamson, själv uppvuxen i Huvudsta, skildrar i denna bok municipalsamhällets öden under dess 40-åriga historia och ger även sina personliga minnen från uppväxtåren. Boken är utgiven i samarbete med Solna kultur- och fritidsförvaltning.