/Lokalhistoria; 16

SOCKNAR SOM KOM
OCH SOCKNAR SOM GICK

Förändringar av socken-
/församlingsindelningen i Småland 1686–1862

Studien handlar om den lokala territoriella indelningen inom de fyra stift som Småland helt eller delvis ingick i: Växjö, Kalmar, Linköping och Skara. En jämförande undersökning görs dessutom över lokala indelningsändringar i landskapen Gotland, Öland, Blekinge, Lappland, Västerbotten samt Norrbotten under samma tidsperiod.

Undersökningen visar att antalet socknar i Småland var relativt konstant under åren 1686-1862. Antalet nybildningar av socknar var nämligen i stort sett detsamma som antalet upphörda till följd av sammanslagning med annan socken/församling. Den jämförande studien visar att samma stabilitet rådde för Gotland, Öland och Blekinge. I de tre landskapen i övre Norrland fördubblades däremot antalet socknar/församlingar under samma period.

 

SOCKNAR SOM KOM
OCH SOCKNAR SOM GICK
Förändringar av socken- /församlingsindelningen i Småland 1686–1862

Erik Wångmar
Lokalhistoria; 16
181 s.
ISBN: 91-88882-30-1
Stockholm 2007
Pris: 120 kr


 
Erik Wångmar (f. 1968) blev folosofie doktor i historia vid Växjö universitet 2003. Avhandlingen har titeln: Från sockenkommun till storkommun. Efter doktorsavhandlingen har han bl.a publicerat två större kommunhistoriska monografier, dels Att skriva stads- och kommunhistoria år 2005, dels Samlingsstyre–Blockstyre–Mångstryre år 2006 (båda utgivna av Stads- och kommunhistoriska institutet).