/Lokalhistoria; 14

Skolflicksöden i Stockholm under tidigt 1800-tal
av: Brita Zacke

År 1807 slogs fast att den första klassen i kyrkskolorna skulle öppnas för flickor. Beslutet väcker självmant en serie frågor. Varför började man intressera sig för dessa flickors utbildning? Vad låg bakom beslutet att flickor skulle få gå i kyrkskolorna, som hittills endast varit öppna för pojkar? Vilka flickor blev utvalda? Hur gick det för dem? Förbättrade skolgången deras livssituation? Dessa frågor ställs av Brita Zacke i föreliggande undersökning. Dels handlar den om en kartläggning av skeendet i tiden, dels om en studie av de enskilda individerna i deras egen miljö. På individnivån är det flickornas familjeförhållanden och uppväxtmiljö, deras skolgång, deras civilstånd och yrke efter skolans slut som står i fokus. Konkret sett tar studien upp flickorna i Klara och Katarina församlingar och jämför dessa klasser med de etablerade klasserna i de lägre skolorna i Storkyrkoförsamlingen samt med Murbeckska institutionen, som var en privat instans för flickors uppfostran och undervisning.
Brita Zacke disputerade 1971 med en avhandling om koleraepidemien i Stockholm 1834. Hon har tidigare utgivit: Född 1791. Pojkar i Gamla stan och Katarina för 200 år sedan.

Skolflicksöden i Stockholm under tidigt 1800-tal

Brita Zacke
Lokalhistoria; 14
124 s.
ISBN: 91-88882-22-5
Stockholm 2004
Pris: 125 kr

  /BESTÄLL


TILLBAKA