/Lokalhistoria; 13

Revy över stads- och kommunhistoria 1991-1995


Revy över stads- och kommunhistoria 1991-1995 innehåller ett stort urval av böcker och artiklar som skildrar städer, tätorter, kommuner och andra platser ur ett historiskt perspektiv. Läns- och kommunvis kan man söka litteratur kring enskilda orter, men också via ett utförligt ortsregister. Litteratur av mer allmän art är förtecknad ämnesvis. I en inledande artikel av Mats Berglund och Anna Kåring Wagman - båda doktorander i stadshistoria vid Stockholms universitet - ges dessutom en bred översikt över den stads- och lokalhistoriska bokutgivningen under 1990-talet
Lars Nilsson är professor i stads och kommunhistoria vid Stockholms universitet och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet. Mats Berglund är doktorand i stadshistoria och forskar om upplopp och gatuoroligheter i det tidigmoderna Stockholm.

Revy över stads- och kommunhistoria 1991-1995

Mats Berglund & Lars Nilsson
Lokalhistoria; 13
314 s.
ISBN: 91-88882-14-4
Stockholm 2000
Pris: 120 kr

  /BESTÄLL


TILLBAKA