/Lokalhistoria; 12

Sätt utkanten i centrum!
Att forska om Stockholmsförorternas historia

Det finns idag flera bra handböcker om hembygdsforskning. Men så gott som alla berör forskning kring mindre orter eller landsbygden och de behandlar sällan forskning kring det senaste århundradet. Därför behövs en handbok med inriktning särskilt på storstadsförortens moderna historia.

Sätt utkanten i centrum! följer forskningsarbetet från början till slut och vill svara på frågorna:

  • Hur har Stockholmsförorternas gemensamma historia sett ut?
  • Vilka frågor är viktiga att forska om?
  • Hur samlar man information till egen forskning?
  • Hur dokumenterar man lokalhistorisk forskning med vetenskapliga ambitioner?
SÄTT UTKANTEN I CENTRUM!
Att forska om Stockholms-
förorternas historia

Anna Kåring Wagman
Lokalhistoria; 12
130 s.
ISBN: 91-88882-10-1
Stockholm 1999
Pris: 120 kr

PIK Boken är slut på förlaget och går inte att beställa.


TILLBAKA