/Lokalhistoria; 10

Kvinnan och staden
Rapport från en stadshistorisk konferens i Stockholm den 30 nov 1995

I antologin Kvinnan och staden presenteras föredrag hållna vid en stadshistorisk konferens i Stockholm i november 1995. Särskilt uppmärksammas frågan vad platser betyder för kvinnor? Har staden sin egen genusordning? Är Stockholm speciellt i jämförelse med andra städer, och hur var det egentligen i stadens omland? Kvinnan och staden
Rapport från en stadshistorisk konferens i Stockholm den 30 nov 1995

REDAKTÖR/FÖRFATTARE
Lokalhistoria; 10
89 s.
ISBN: 91-88882-07-1
Stockholm 1998
Pris: 80 kr (exkl moms)

BESTÄLLInnehåll: Maria Sjöberg, Genus med jord i Hedemora på 1500-talet. Harald Gustafsson, Omlandets genussystem? Eller Varför man bör gå halvnaken in i arkiven. Christina Thunvall, Kvinnor på landet. Eva Janbrink, En stad byggd för män. Christine Bladh, Kvinnor och familjestruktur i Stockholm under senare delen av 1700-talet.
TILLBAKA