Boken 150 år av självstyrelse är utarbetad på initiativ av Stads- och kommunhistoriska institutet och texten är författad av Lars Nilsson och Håkan Forsell.

Nilsson har skrivit om den kommunala utvecklingen i städer, köpingar och landskommuner 1863-2013 utifrån de tre perspektiven: vad är, vad gör och vem bestämmer i en kommun. Forsell följer landstingens historia och hur deras verksamhet skiftat mellan näringslivets och kommunikationernas främjande, sjuk- och hälsovårdande uppgifter samt ärenden kring utbildning och kultur.

Boken är rikt illustrerad och bilderna speglar kommuners och landstings verksamheter över tid i olika delar av Sverige.


150 ÅR AV SJÄLVSTYRELSE
Kommuner och landsting i förändring

Lars Nilsson &
Håkan Forsell

Sveriges kommuner och landsting
ISBN: 978-91-7164-966-9
Stockholm 2013

Beställ eller ladda hem boken från förlaget


Lars Nilsson är professor i stads- och kommunhistoria vid Stockholms universitet och förestådare för Stads- och kommunhistoriska insitutet. Håkan Forsell är docent i historia med inriktning mot urbanhistoria och verksam vid Stads- och kommunhistoriska institutet.