Internationellt symposium/ett arrangemang i kulturhuvudstadsåret -98

                     
Capital Cities and Their Cultural Identities

Tid: 1-3 oktoner 1998
Plats: Stockholms universitet


Vad har huvudstäder gemensamt förutom att de är just huvudstäder och i regel befolkningsrika?

Huvudstäder och storstäder från tre olika delar av Europa - Centraleuropa, Nordvästeuropa och Norden - kommer att ställas mot varandra och jämföras med avseende på sociokulturella strukturer, processer och identiteter ur ett långsiktigt tidsperspektiv men med fokus på senare århundranden.

Bland medverkande märks:
Professor Vera Backsai, Budapest
Professor Tomasz Kizwalter, Warsawa
Dr Sylvia Hahn, Wien
Professor Michael Wagenaar, Amsterdam
Dr Richard Rodgers, Edinburgh
Professor W. H. Fraser, Glasgow
Professor Marjatta Hietala, Helsingfors