ÅTTIO ÅR AV STADSHISTORIA
Stadshistoriska samfundets årliga möte


Tid: Torsdagen den 6 maj 1999
Lokal: Stockholms universitet, Aula Magna, S 1
Program: se nedan.

Stads- och kommunhistoriska institutet firar i år sin åttioåriga existens. Det allra första mötet ägde rum i början av juni, själva pingstafton 1919, i Stockholms börshus. Jämna födelsedagar har institutet under senare tid firat med någon forma v litet större seminarium. Årets program innefattar en presentation av den livaktiga forskningsverksamhet som bedrivs i anknytning till institutet och professuren i stads. Och kommunhistoria. Vi kommer också att beröra hur moderna medier som Internet och CD-ROM påverkar och öppnar nya möjligheter för vår verksamhet.

Kvällens föredragshållare är den välkände stockholmspolitikern Lennart Rydberg. Han är dessutom en entusiastisk och kunnig ångbåtsforskare, och där trafiken på Stockholm av naturliga skäl får stor vikt. Föredraget beräknas börja 18.45.

Efter mötet följer sedvanligt samkväm med enkel förtäring. Vi vill ha Din förhandsanmälan senast 28 april. Fax 08-16 75 48. Telefon: 08-16 28 07 eller 08-16 28 30. E-post: lars.nilsson@historia.su.se mats.berglund@historia.su.se

Varmt välkommen!

/Lars Nilsson
Professor och föreståndareProgram/Åttio år av stadshistoria

13.00 Välkomnande
13.10 Sten-Sture Landström, Kommunförbundet och stadshistorien
13.40 Lars Nilsson, Hur har stadshistoria praktiserats i Sverige

      Presentationer av pågående forskning:
13.50 Stockholm och den tidigmoderna staden
      Dan Johansson, Skeppsgården i Stockholm 1521-1680
      Mats Berglund, Folket och makten i frihetstidens Stockholm
      Mats Hayen, Förlorad stad: Stadslandskap, boendemönster och vardagsliv
       i Stockholm 1760-1830


15.00 Kaffepaus

15.30 Den moderna staden
      Eva Eggeby, Äldreomsorgen i 1800-talets Stockholm
      Anna Kåring Wagman, Bilden av staden: marknadsföring av Stockholm efter 1930
      Hossein Sheiban, Planering, periodisering ch den moderna stadens karaktär

16.40 Paus

      Verksamhetsberättelse
17.30 Sten-Sture Landström/Lars Nilsson, Rapport om Stadshistoriska samfundets
       verksamhet under 1998


18.00 Stadshistoria på moderna medier
      Göran Samuelsson, Historiska stadskartor
      Mats Hayen, Stockholms tidskikare
      Lars Nilsson, Stadshistoriska websidor

      Kvällens föredrag
18.45 Lennart Rydberg, 1800-talets spetsteknologi: Ångbåtstrafik under 150 år

19.45 Samkväm