Stadshistorisk dag den 20 april./ett arrangemang i kulturhuvudstadsåret -98

                     
Städernas århundrade
Från bygata till cityskrapa

Tid: Måndagen den 20/4 1998
Lokal: Sal G, Arrheniuslaboratoriet, Stockholms universitet (Frescati)
Program:
09.30 Samling, KAFFE
10.00 Lars Nilsson, I det långa loppet - Städerna i det 20:e århundradet
10.45 Matts Mattsson, Landet lagom, Om folkhemmet i lokalsamhället
11.30 Anna Kåring Wagman, Att sälja en stad - Hur städer skapat sin självbild och marknadfört sig
12.15 LUNCH
13.30 Johan Rådberg, Stockholm i mötet med idén om trädgårdsstaden
14.30 KAFFE
15.00 Elisabeth Lilja, Visiioner om ett fgott boende - Den moderna förortens framväxt
15.45 Lisbeth Söderqvist, Miljonprogrammet - Drömmen som slog fel
16.30 Avslutning

Om föredragshållarna:
Johan Rådberg är docent och verksam vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm med stadsbyggnad och arkitektur som specialitet. För den breda allmänheten han bäst känd genom sina böcker om Den svenska trädgårdsstaden och Drömmen om atlantångaren.
Matts Mattsson har disputerat i socialt arbete på en uppmärksammad avhandling om den svenska modellen på lokalplanet, Vinter i folkhemmet. Nu är han forskningsledare vid Södertörns hägskola.
Anna Kåring Wagman är doktorand i historia vid Stockholms universitet och bedriver forskning kring Bilden av Stockholm som den skapats av stadens egna organ.
Elisabeth Lilja är FD i sociologi och verksam vid Kulturgeografiska instiutionen i Stockholm med förorter och segregation som några huvudområden.
Lisbeth Söderqvist doktorerar i konstvetenskap i Stockholm med inriktning på det numera starkt kritiserade Miljonprogrammet.
Lars Nilssonär konferensarrangör, professor i stads- och kommunhistoria och institutets föreståndare. Hans forskningar här främst ägnats den moderna stadens framväxt och struktur.

Seminariet är kostnadsfritt. Lunch ingår inte. Anmälan senast den 14 april 1998 till Stadshistoriska instiutet: fax: 08-674 71 11. telefon: 08-162807, 08-16 28 30. e-post: lars.nilsson@historia.su.su; mats.berglund@historia.su.se.


VÄLKOMMEN!


* Hem
* Allmän information (Svenska)
* Publikationer
* SoL-seminariet