hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk dag 19 maj 2016

Svensk urbanitet

 

Tid: onsdagen den 19 maj 2016, kl. 13.00–17.30
Lokal: Mimer (Aula Magna, Stockholms universitet)


Program:

13.00

Heiko Droste, Introduktion och rapport om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet 2015.

13.15

Per Gunnar Sidén, Historiska institutionen, Stockholms universitet: förmodern urbanitet.

13.50 Åke Sandström, Uppsala Universitet, Campus Gotland: Modernisering av den svenska småstaden 1850–1910 med exempel från Strängnäs och Skellefteå.
14.30 Kaffe/te.
15.00 Siim Sultson, Tallinn University of Technology: Architectural urbanity and memory: architectual policy in Estonia in 1940 and 1950s.
15.40

Lars Nilsson och Eric Båve, Stads- och kommunhistoriska institutet: Krympande orter. Avesta och

Söderhamn som postindustriella samhällen.

16.20 Maria Vallström, Södertörns högskola/FoU HUFB och Mikael Vallström, FoU HUFB, Söderhamn: Perifera urbaniteteter och social hållbarhet.
17.00 Avslutande diskussion: Hur ska vi fortsätta?


Konferensen är avgiftsfri.
Anmälan: se nedan

Ladda hem programet/inbjudan som pdf.

 

Svensk urbanitet

Urbanitet (urbanity i den internationella debatten) är ett mångfacetterat begrepp som står bredvid liknande koncept som urbanisering, urban eller stadsmässighet (urbanness). Själva begreppet urbanitet beskriver egentligen inte staden i sig eller ens en del av den. Den hänvisar till en viss form av beteende som tillskrivs enskilda människor som bär på en urban kultur. Nationalencyklopedin förklarar begreppet utifrån sina antika rötter. ”Urbanitet” handlar om att vara världsvan i sitt uppträdande. Begreppet ”urban” har att göra med den större stadens sätt att fungera och en specifik livsstil. Dessa definitioner verkar inte anpassade för svenska städer när majoriteten av dem inte kan betraktas som stora och där nästan hälften av alla kommuner krymper. Desto viktigare tror vi är en undersökning av en specifik stadskultur, en analys av svenska städers ”stadsmässighet”, för att förstå vad som händer, när många städer krymper. Vilken form av urbanitet eller stadsmässighet präglade svenska säder från första början? Vilken roll spelade städernas modernisering, i synnerhet på 1800- och 1900-talen, för att förverkliga en viss typ av urbanitet? Inte minst, vilka förväntningar har städernas invånare på sin stad vad gäller denna svårfångade urbanitet?

Stads- och kommunhistoriska institutionen kommer långsiktigt satsa på dessa frågeställningar.

 

 

Varmt välkomna hälsar

Heiko Droste
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

 

Anmälan senast 9 maj 2016:

E-post: nils.fabiansson@historia.su.se.
Fax: 08-16 75 48
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 19 April, 2016