hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk dag 29 maj 2013

Kommunalförordningarna 150 år

 

Tid: onsdagen den 29 maj 2013 kl 13.00–17.00
Lokal: Mimer, Aula Magna, Frescati


Program:

13.00 Lars Nilsson, Rapport om institutets verksamhet
13.10 Annika Holmberg, Sollentuna kommun 1863–2013
13.45 Mats Hayen, Jakten på den perfekta staden – kommunfullmäktige i Stockholm 150 år (150.stockholm.se)
14.20 Lars Nilsson, Politisk kultur i fullmäktige och på stämmor
15.00 Kaffe
15.15 Anders Ajaxson & Staffan Svanqvist, En landstingskrönika från då till nu: Värmlands läs landsting 1863–2012
16.00 Håkan Forsell, Landstingen – Materiellt och demokratiskt skapande under 150 år
16.40 Avslutning

 

Anmälan: se nedan

 

Kommunalförordningarna 150 år

De svenska kommunalförordningarna fyller i år 150 år. De utfärdades visserligen på våren 1862 men trädde ikraft den 1 januari 1863. Det känns naturligt att ägna årets stadshistoriska dag åt detta kommunala jubileum. Dagen är indelad i två pass. Vi börjar med kommunerna och fortsätter efter paus med landstingen.

Annika Holmberg, kommunarkivarie i Sollentuna, ger, utifrån sin nyligen utkomna bok, glimtar av Sollentunas 150 år med kommunalt styre. Stockholms stad har, inte minst genom Stadsarkivet, satsat stor på jubileet. Mats Hayen har varit en drivande kraft i det arbetet och han presenterar nu resultaten för oss. Mitt eget bidrag, Lars Nilsson, tar upp de skilda villkor under vilka kommunalt förtroendevalda i stad och på landsbygd verkat.

Från landstinget i Värmland kommer Anders Ajaxson och Staffan Svanqvist för att förmedla hur verksamheten i deras landsting förändrats främst under de senaste femtio åren.
Slutligen tecknar Håkan Forsell några huvudlinjer i landstingens utveckling efter deras tillkomst 1863. 

 

Varmt välkomna hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Anmälan senast 22 maj:

E-post: mats.berglund@historia.su.se
Fax: 08-16 75 48
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 25 April, 2013