hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk dag 19 januari 2012

Den postindustriella staden

 

Tid: torsdagen den 19 januaro 2012 kl 13.00–17.00
Lokal: Spelbomskan, Aula Magna, Frescati


Program:

13.15 Lars Nilsson, Den postindustriella staden, introduktion
13.30 Brita Hermelin, Det globaliserade tjänstesamhällets Stockholm: ekonomiska geografier i omvandling
14.15 Elisabeth Lilja, Den segregerade staden: tre kvarter i Stockholms innerstad
15.00 Kaffe
15.30 Lars Nilsson, Svensk och europeisk stadsutveckling efter industrialismen
16.15 Avslutning

 

Anmälan: se nedan


Den postindustriella staden

Under hösten 2011 har det utkommit flera nya böcker om städer och stadsutveckling under de allra senaste decennierna. Brita Hermelin vid Kulturgeografiska institutionen i Stockholm har redovisat resultat från sin forskning om tjänstenäringarnas utveckling i boken Det globaliserade tjänstesamhällets Stockholm: ekonomiska geografier i omvandling. Och från Elisabeth Lilja, verksam vid samma institution, har vi fått nya insikter och ny kunskap om gentrifieringen. Hennes bok bär titeln Den segregerade staden: tre kvarter i Stockholms innerstad. Vi har lyckats engagera båda till att komma och presentera sina forskningar på eftermiddagen den 19 januari 2012.

Till den under hösten 2011 nyutkomna litteraturen hör också institutets publikationer: Lars Nilsson, Efter industrialismen: Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950–2005 samt Lars Nilsson (red.), The Coming of the Post-Industrial City: Challenges and Responses in Western European Urban Development since 1950. Det är resultat från ett av NOS-HS stött projekt, inkluderande åtta europeiska länder. Till den svenska delen hör också tre volymer historisk tätortsstatistik utgivna 2010–2011.

 

Varmt välkomna hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Anmälan senast 13 januari:

E-post: nils.fabiansson@historia.su.se
Fax: 08-16 75 48
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 5 Januari, 2012