Stadshistorisk dag

 
 
 
Länkar:
- Program
- Anmälan
Stads- och kommunhistoriska institutet inbjuder till stadshistorisk dag på temat:

Kommunhistoria - på vems villkor?


Måndagen den 7 april 2003 kl. 11-17
Lokal: Wallenbergsalen, Juristernas hus, Stockholms universitet


 
Stads- och kommunhistoriska institutet har glädjen inbjuda kommuner, forskare och alla andra intresserade till en Stadshistorisk dag, och samtidigt Stadshistoriska samfundets årliga möte. Det blir en diskussion om hur samarbetet mellan universitet och kommun kan utvecklas och förstärkas

Frågor som kan tänkas diskuteras är bl.a.: Vad förväntar sig den kommun som beställer en kommunhistorik? Vad förväntar sig läsarna hitta i en kommunhistorik? Vad vill den anlitade forskaren uppnå? Vilka traditioner finns inom svensk stadshistoria? Vem skriver man en kommunhistorik för? Till vem skall en beställare vända sig för att få den framställning man önskar? Vilka resurser kan Stads- och kommunhistoriska institutet bidra med? Hur kan kommunen underlätta forskarens arbete?

Seminariet är avgiftsfritt.

Anmälan senast den 1 april
(se nedan).

Frågor kan ställas per e-post till: 
- nils.fabiansson@historia.su.se
- lars.nilsson@historia.su.se
eller per telefon/fax:
08-162807 (tel) 08-167548 (fax)

Program:

11.00 Universitetet och kommunhistorien, Lars Nilsson, Stadshistoriska institutet
11.30 Kommunförbundet och lokalhistorien, BoPer Larsson, Kommunförbundet

12.00 LUNCH

13.15 Hembygdsrörelsen och lokalhistorien, Göran Furuland, Hembygdsförbundet
13.45 "Att köpa grisen i säcken", Lars Johansson, Borås stadsarkiv
14.15 Kommunarkivet och lokalhistorien, Annika Holmberg, kommunarkivarie i Sollentuna

14.45 KAFFE

15.15 Stads och kommunhistoriska institutet som resurs, Lars Nilsson
15.30 CyberCity - Svenska städer på nätet, Tom Silvennoinen, Mats Berglund
16.30 Diskussion
17.00 Avslutning


Anmälan:

Anmälan sker enklast direkt på internet, men kan även ske via e-post till nils.fabiansson@historia.su.se
eller via vanlig post, telefon eller fax till:

    Stads- och kommunhistoriska institutet
    Historiska institutionen
    Stockholms universitet
    106 91 Stockholm
    tel: 08-162807   fax: 08-167548

Ange namn, adress, telefon-/faxnummer samt e-postadress.
Sista anmälningsdag: den 1 april 2003

__________________
Ber/2003-02-27