LÄNKAR
Program
Anmälan

Stads- och kommunhistoriska institutet inbjuder till stadshistorisk dag på temat:

Seminarierum 5 - "Bergsmannen",
Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati
tisdagen den 27 mars 2001 


 
Stadsmonografier har alltid utgjort en central del av den svenska stadshistorien. Flera nya historiker har utgivits under senare tid och ytterligare arbeten är på gång. Formerna för stadsmonografier kan skilja sig åt rätt ordentligt. Man kan knappast tala om en enda enhetlig mall på detta område. Det är ej heller önskvärt att åstadkomma något sådant. I många former trivs det sköna. Traditionalism och nytänkande utgör de poler mellan vilka stadshistorikerna pendlar. Syftet med denna stadshistoriska dag är att samla urbanforskare från hela landet för att tillsammans diskutera hur man kan gå tillväga i den grannlaga uppgiften att skildra en stads historiska utveckling. Seminariet är naturligtvis avgiftsfritt.
Anmälan senast den 19 mars (se nedan).
Frågor kan ställas per e-post till: 
- lars.nilsson@historia.su.se
- mats.berglund@historia.su.se
- hossein.sheiban@historia.su.se
eller per telefon/fax:
08-162830 (tel) 08-167548 (fax)

Program:

0945 Kaffe
1000 Öppnande
1015 Mattias Legnér, Hur skrev man stadsmonografier på 1700- och 1800-talen
1045 Bengt Berglund, Claes Caldenby med flera, Vad styr skrivandet av Borås historia
1200 Lunch
1300 Martin Åberg, Uddevalla ? lokal särart som forskningsstrategi
1400 Bror-Erik Ohlsson, Principerna bak Eskilstuna historia
1500 Kaffe
1530 Lars Nilsson, Att skriva en huvudstads historia
1600 Slutdiskussion


Anmälan:

Anmälan sker enklast direkt på internet, men kan även ske via e-post till mats.berglund@historia.su.se,
eller via vanlig post, telefon eller fax till:

    Stads- och kommunhistoriska institutet
    Historiska institutionen
    Stockholms universitet
    106 91 Stockholm
    tel: 08-162830   fax: 08-167548

Ange namn, adress, telefon-/faxnummer samt e-postadress.
Sista anmälningsdag: den 19 mars 2001

__________________
Ber/2001-01-25