hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk workshop 22 november 2016

Den förmoderna staden utifrån siffrorna

 

Tid: tisdagen den 22 november 2016, kl. 9.00–18.00
Lokal: Bergsmannen (Aula Magna, Stockholms universitet)

 

Den 22 november äger årets andra stadshistoriska dag rum. Denna gång handlar det om de kvantitativa metodernas betydelse och utmaningar. Kvantitativa metoder har under lång tid haft stor betydelse för forskningen om de förmoderna städer. Många grupper och processer kan annars knappast undersökas. Kvantitativa metoder och studier har ändå svårt att nå ut. Med vår workshop vill vi uppmärksamma dessa metoder genom att diskutera deras möjligheter och begränsningar.
Under dagen ges 10 föredrag med olika aspekter på workshopens tema.

Workshopen är kostnadsfri, men för att kunna planera bättre vill vi be om en anmälan.

Hälsningar och välkommen!


Heiko Droste
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

Program: ladda ner det preliminära programmet som pdf

Anmälan senast 15 november:

E-post: mats.berglund@historia.su.se.
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 10 November, 2016