hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk dag 5 november 2014

Stadshistoriska samarbeten och kommande utmaningar

 

Tid: onsdagen den 5 november 2014, kl. 13.00–17.00
Lokal: Polstjärnan (Aula Magna, Stockholms universitet)


Program:

13.00 Lars Nilsson inleder och redogör för Stads- och kommunhistoriska institutets forskning och samarbeten under senare år
13.40

Marjaana Niemi diskuterar (på engelska) de möjligheter för europeiska samarbeten som EAUH (European Association of Urban History) erbjuder

14.20 Mikkel Thelle presenterar Danskt Center for Byhistorie i Århus och aktuella forskningsområden för dansk stadshistoria
15.00 Kaffe/te.
15.20 Roger Johansson berättar om verksamheten vid Institutet för studier i Malmös historia och hur man vill gå vidare med ny stadsforskning
16.00 Marko Lamberg informerar om ett planerat projekt kring Stockholms historia och hur man lokalt kan samverka kring stadens historia
16.40 Diskussion
17.00 Avslutning.


Konferensen är avgiftsfri.
Anmälan: se nedan

Ladda hem programet/inbjudan som pdf.

 

Stadshistoriska samarbeten och kommande utmaningar

När Stadshistoriska institutet bildades 1919 fanns ingen liknande institution varken i Sverige eller någon annstans i världen, så vitt vi vet. Läget var detsamma vid professurens i stadshistoria tillkomst i början av 1950-talet. Naturligtvis fanns redan då enskilda forskare eller grupper som fördjupade sig i städernas utveckling. Men det skedde inom ramen för andra institutioner. Idag däremot finns ett otal centra och forskare som på olika sätt ägnar sig åt stadshistorisk forskning. Behovet av samverkan mellan dessa forskare och forskargrupper har ökat alltmer.
 
Internationella stadshistoriska samarbeten har i och för sig funnits sedan länge. I mitten av 1950-talet bildades till exempel La Commission International pour l´Histoire des Villes med Sverige som en av medlemmarna. Gemensamma nordiska lokalhistoriska seminarier har anordnats sedan början av 1970-talet. Och European Association for Urban History började sin verksamhet kring 1990. Associationen organiserar internationella stadshistoriska konferenser vartannat år. Men även på många andra sätt har stadshistoriker format gemensamma projekt för att öka och förmedla kunskapen om städerna. 
 
Höstens stadshistoriska dag kommer att ägnas åt aktuell stadshistorisk forskning och hur vi genom samarbeten kan stärka och förbättra vårt arbete. Vi har inbjudit några forskare som är relativt nya på sina poster för att diskutera stadshistoriens läge i Norden. Från Tammerfors i Finland kommer Marjaana Niemi, som är ny ordförande för European Association of Urban History. Mikkel Thelle anförtroddes för en tid sedan föreståndarskapet för Danskt Center for Byhistorie i Århus. I Malmö verkar sedan några år tillbaka ett institut med uppgift att kartlägga stadens historia. Roger Johansson är inbjuden som representant för den gruppen. Rätt ny på jobbet är även Marko Lamberg som innehar den särskilda professuren i Stockholms historia vid Stockholms universitet. Vi har bett dem presentera sina verksamheter men också hur de ser på samarbeten och vad som är angelägen forskning

 

Varmt välkomna hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

 

Anmälan senast 27 oktober 2014:

E-post: mats.berglund@historia.su.se.
Fax: 08-16 75 48
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 19 April, 2016