hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarHelsingfors och Stockholm som
postindustriella städer

Seminarium med anledning av att Marjatta Hietala, professor i allmän historia vid Tammerfors universitet, utnämnts till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Helsingfors och Stockholm har under senare år framstått som Europas mest dynamiska storstäder. Vilka är orsakerna till denna ovanligt starka expansion: finanssektorn, kulturen, de kreativa näringarna eller kanske något annat? Det är några av de frågor som vi vill uppmärksamma. Seminariet ordnas med anledning av att professor Marjatta Hietala utnämnts till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Tid: onsdagen den 26 september 2012
Lokal: Geovetenskapens hus, rum Y 22, Stockholms universitet


Program:

13.00 Inledning, Lars Nilsson
13.15 Marjatta Hietala & Lars Nilsson, Helsingfors och Stockholm som finansstäder, kulturstäder och kreativa centra
15.00 Kaffe/Te
15.30 Kommentatorer: Sven Lilja, Håkan Forsell
16.00 Avslutning

 

Varmt välkomna hälsar:

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

Pär Frohnert
Prefekt, Historiska institutionen, Stockholms universitet

 

Anmälan senast 21 september:

E-post: mats.berglund@historia.su.se
Fax: 08-16 75 48
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

Seminariet är kostnadsfritt.

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 11 September, 2012