Stadshistorisk dag

 
 
 
Länkar:
- Program
- Anmälan

Stadshistorisk dag

Stads- och kommunhistoriska institutet och
Stockholms stadsmuseum inbjuder till
stadshistorisk dag

YTTERSTADENS HISTORIA


Fredagen den 10 december 2004 kl. 9-17
Lokal: Tessinsalen, Stockholms stadsmuseum


 
Det vi vanligen kallar Stockholms ytterstad består av de gamla landsbygdskommunerna Brännkyrka, Bromma samt större delen av Spånga med Hässelby villastad. Genom inkorpore-ringar 1913, 1916 och 1949 har dessa områden gjorts till delar av Stockholms stad. Det var i denna ytterstad som Stockholms stads expansion från 1920-talet och fram till 1960-talet ägde rum, alltmedan innerstaden avfolkades. Här i ytterstaden prövade stadsplanerarna ständigt nya grepp. Ytterstaden bjuder därför på en rik provkarta över strömningar och idéer inom 1900-talets stadsbyggnadskonst. Som exempel kan nämnas: Hammarbyhöjdens och Trane-bergs smalhus från 1930-talet, grannskapsenheter som Årsta och Västertorp, och det som många såg som kronan på verket det tidiga 1950-talets ABC-stad, Vällingby, följt av 1960-talets s.k. miljonprogram.

Med denna stadshistoriska dag om Ytterstadens historia vill vi bland annat påminna om att femtio år nu förflutit sedan Vällingbys historia och framtid. Det är Ulrika Sax och Britt Wisth som svarar för presentationerna. Men ytterstaden är mycket mer än Vällingby, och de större svenska och internationella sammanhang man kan se ytterstadens utbyggnad i uppmärksam-mas av Lars Nilsson och Lisbeth Söderkvist under förmiddagen. Som avslutning på dagen tar oss Per Olgarsson med till den sista etappen i ytterstadens tillkomst, nämligen rekordårens bostads områden tillkomna inom ramen för miljonprogrammet.

Dagen arrangeras gemensamt av Stockholms stadsmuseum och Stads- och kommunhistoriska institutet.

 

Konferensen är avgiftsfri.

Anmälan senast den 3 december
(se nedan).

Frågor kan ställas per e-post till: 
- nils.fabiansson@historia.su.se
- mats.berglund@historia.su.se
- lars.nilsson@historia.su.se
eller per telefon/fax:
08-162807; 08-162830 (tel)
08-167548 (fax)Program:

09.00 Samling, kaffe
09.30 Ytterstadens tillkomst - ett drama i flera akter, Lars Nilsson
10.30
1950- och 1960-talens nya städer - ideal och debatt, Lisbeth Söderkvist

11.30 LUNCH

13.00 Vällingby - ett levande drama, Ulrika Sax
14.00 Vällingby centrum, bevara och förnya på samma gång - hur är det möjligt?, Britt Wisth

15.00 KAFFE

15.30 Vision och verklighet i Stockholms rekordårsområden, Per Olgarsson
16.30 Avslutning


Anmälan:

Anmälan sker enklast direkt på internet, men kan även ske via e-post till nils.fabiansson@historia.su.se
eller via vanlig post, telefon eller fax till:

    Stads- och kommunhistoriska institutet
    Historiska institutionen
    Stockholms universitet
    106 91 Stockholm
    tel: 08-162807   fax: 08-167548

Ange namn, adress, telefon-/faxnummer samt e-postadress.
Sista anmälningsdag: den

3 december 2004

Observera att sista anmälningsdag har varit, det går inte längre att anmäla sig.

__________________
Ber/2004-12-06