Stadshistorisk dag

 
 
 
Länkar:
- Program
- Anmälan
Stads- och kommunhistoriska institutet inbjuder till stadshistorisk dag på temat:

Politisk kultur under 1600- och 1700-talen


Måndagen den 1 december 2003 kl. 10-17
Lokal: Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet


 
Tidigmodern politisk kultur med fokus på 1600- och 1700-talens stadssamhällen är temat för höstens stadshistoriska dag. Flera projekt med denna inriktning pågår för närvarande runtom i landet och vi får här smakprov på den forskning som bedrivs i Umeå, Uppsala, Linköping och Stockholm. Hur den politiska kulturen varierat mellan platser och över tid är en central aspekt. Men också frågan vad innefattas i begreppet politisk kultur. Programmet ser ut på följande sätt:
Seminariet är avgiftsfritt.

Anmälan senast den 23 november
(se nedan).

Frågor kan ställas per e-post till: 
- mats.berglund@historia.su.se
- nils.fabiansson@historia.su.se
eller per telefon/fax:
08-162830; 08-162807 (tel) 08-167548 (fax)

Program:

10.00 Dialog, integration och förhalningar - 1600-talsstäder och politisk kultur, Dag Lindström, Linköping
10.45 Klass, kön och politisk kultur i det frihetstida Sverige, Åsa Karlsson Sjögren och Peter Lindström, Umeå

11.45 Lunch

13.15 Skeppsbroadeln och 1700-talets politiska kultur, Klas Nyberg och Lili-Anne Aldman, Stockholm/Uppsala
14.15 Politikens stad: Umgängesliv och politisering i frihetstidens Stockholm, Karin Sennefelt, Uppsala

15.00 Kaffe

15.30 Kommunikation och konflikt: Stockholmarna möter makten 1700-1850, Mats Berglund, Stockholm
16.15 Avslutning


Anmälan:

Anmälan via e-post till mats.berglund@historia.su.se
eller via vanlig post, telefon eller fax till:

    Stads- och kommunhistoriska institutet
    Historiska institutionen
    Stockholms universitet
    106 91 Stockholm
    tel: 08-162807; 08-162830   fax: 08-167548

Ange namn, adress, telefon-/faxnummer samt e-postadress.
Sista anmälningsdag: den 23 november 2003

__________________
Ber/2003-10-28