Stadshistorisk dag

 
 
 
Länkar:
- Program
- Anmälan
Stads- och kommunhistoriska institutet inbjuder till stadshistorisk dag på temat:

The Early Modern Town:
Networks, Health and Disorder


Seminarierum "Spelbomskan",
Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati
fredagen den 26 oktober 2001 


 
Höstens stadshistoriska dag fokuserar 1700-talets stad. Peter Clark professor i stadshistoria i Helsingfors inleder med en allmän översikt över det äldre europeiska stadsväsendet. Docent Sven Lilja, verksam vid Södertörns högskola, presenterar därefter sina pågående forskningar kring sjukdomar och dödlighet i städer runt Östersjön. Mats Berglund avslutar förmiddagen med en rapport kring sitt aktuella avhandlingsarbetet om upplopp och social oro i Stockholm särskilt kring sekelskiftet 1800.

Eftermiddagen ägnas åt handelsnätverken. Professor Steinar Supphellen från Trondheim redovisar den forskning som bedrivits kring handelshusen i Trondheim och deras kontakter runt om i världen. Slutligen informerar docent Klas Nyberg, verksam vid ekonomisk-historia i Uppsala, om ett tämligen nystartat projekt kring Skeppsbroadeln i Stockholm och dess inflytande på svenskt samhällsliv.

Seminariet är avgiftsfritt.

Anmälan senast den 18 otober
(se nedan).

Frågor kan ställas per e-post till: 
- hossein.sheiban@historia.su.se
- lars.nilsson@historia.su.se
eller per telefon/fax:
08-163394 (tel) 08-167548 (fax)

Program:

0900 Peter Clark (Helsingfors), The Early Modern Town in Perspective
1000 Sven Lilja (Södertörn), Urban Death in the Baltic Region
1100 Mats Berglund (Stockholm), Social Upheavals in Pre-industrial Stockholm
1200 LUNCH
1330 Steinar Supphellen (Trondheim), Networks and Merchents in 18th Century Trondheim
1430 COFFEE BREAK
1500 Klas Nyberg (Uppsala), "Skeppsbroadeln": The Commercial Elite of 18th Century Stock-holm


Anmälan:

Anmälan sker enklast direkt på internet, men kan även ske via e-post till hossein.sheiban@historia.su.se
eller via vanlig post, telefon eller fax till:

    Stads- och kommunhistoriska institutet
    Historiska institutionen
    Stockholms universitet
    106 91 Stockholm
    tel: 08-162830   fax: 08-167548

Ange namn, adress, telefon-/faxnummer samt e-postadress.
Sista anmälningsdag: den 18 oktober 2001

__________________
Ber/2001-10-04