LÄNKAR:
Program
    Eskilstuna 26/9
    Norrköping 27/9
Anmälan
INDUSTRISTADEN SOM FÖRSVANN

  

Stadshistoriska dagar i
Eskilstuna och Norrköping
26-27 september 2000


 
Ännu i mitten av 1900-talet var Sverige ett land med industristäder. Norrköping och Eskilstuna tillhörde de mest industriellt präglade städerna i hela riket med århundraden av fabrikskultur bakom sig. Men snart skulle den epoken vara över. På ett par decennier omkodades båda städerna från fabriks- till tjänststäder och blev senare även högskoleorter.

Syftet med vår konferens är att belysa hur denna omstöpning från industri- till kunskapssamhälle gått till. Vilka processer har verkat? Vad har förändringen betytt för staden som plats och livsmiljö? Hur ser framtiden ut för Norrköping och Eskilstuna?
Konferensen arrangeras av Stads- och kommunhistoriska institutet i Stockholm i samverkan med Eskilstuna kommuns "Projekt Eskilstuna historia" och Centrum för lokalhistoria i Linköping.

Konferensen börjar i Eskilstuna den 26 september och fortsätter i Norrköping påföljande dag. Vi ber den som behöver hotellövernattning i Eskilstuna och/eller transport från Eskilstuna till Norrköping att vänligen ange detta på anmälningsblanketten eller direkt till arrangörerna.

Arrangörerna kan ej stå för hotellkostnader men reservera rum.

Program:

Från måttsats till högskola
Tisdag 26 september 2000
Plats: Fullmäktigesalen, Eskilstuna

0930 Samling, kaffe
1000 Industristaden som försvann. Inledning av professor Lars Nilsson
1015 Ett svep över Eskilstuna genom tiderna. Stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson
1030 Nittonhundratalets Eskilstuna. Universitetslektor Christer Ericsson
1115 Välfärden i Eskilstuna. Inlägg av universitetsadjunkt Håkan Karp, föreståndare Göran Sidebäck vid Centrum för välfärdsforskning, Mälardalens högskola, samt förvaltningschef Sven-Erik Ålund, Eskilstuna kommun
1200 Lunch
1245 Stadsvandring från Fristadstorget till Faktorimuseet med stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson som ciceron
1330 Utställningsproducent, fil kand Kjell Lööw visar utställningen "Mellan sjöarna" på Faktorimuseet
1430 Kaffe
1500 Eskilstuna inför framtiden. Diskussion med inledning av kommunstyrelsens ordförande kommunalrådet Hans Ekström.
1645 AvslutningFrån lakansväv till campus
Onsdag 27 september 2000
Plats: Arbetets museum, Laxholmen, Norrköping

0930 Samling, kaffe
1000 Industristaden som försvann. Inledning av professor Lars Nilsson
1015 Norrköping genom tiderna. Fil dr Hans Nilsson
1030 Nittonhundratalets Norrköping:
           Arbetets förändrade förutsättningar. Fil dr Gunilla Petersson
           Ett s-märkt Norrköping. Fil dr Sten Andersson
           Hur tänkte man i Norrköping. Docent Björn Horgby
1200 Lunch
1300 Stadsvandring i industrilandskapet under ledning av Ann-Charlotte Hertz från Norrköpings stadsmuseum
1430 Kaffe
1500 Vad händer med Norrköping i IT-samhället? Debatt i gränslandet mellan det förflutna och framtiden
1645 Avslutning


Anmälan:

Anmälan sker enklast direkt på internet, men kan även ske via särskild anmälningsblanket (pdf-format)
eller via e-post till mats.berglund@historia.su.se. Ange Namn, Adress, Telefon, E-post samt vilken/vilka dagar som ni tänker deltaga. Om hotellreservation (Eskilstuna) samt transporthjälp (Eskilstuna-Norrköping) önskas skall även det anges vid anmälan.
Sista anmälningsdag: den 19 september 2000Varmt välkomna hälsar:

Lars Nilsson
Stads- och kommun-    
historiska institutet

Bror-Erik Ohlsson
Projekt Eskilstuna Historia    Hans Nilsson
Centrum för lokalhistoria
Linköping

Ber/2000-06-20