hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStads- och kommunhistoriska institutet
inbjuder till seminarium

CITIES IN A GLOBALISING WORLD

Seminariet ordnas med anledning av att professorn i stadshistoria vid Helsingfors universitet, professor Peter Clark, utnämnts till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

pilLäs motiveringen till Peter Clarks utnämning till hedersdoktor.


Tid: Tisdagen den 21 september 2010
Lokal: Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet

Program:

13.00 Opening
13.15 Peter Clark, Cities in a Globalising World: Problems of historical comparative analysis
14.15 Lars Nilsson, Shrinking Cities: A new phenomenon in the global age?
15.00 Coffee / Tea
15.30 Catharina Nolin, Traditions and progressions: In search of the twentieth century urban park
16.15 Closing

 

Varmt välkomna hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Anmälan senast 15 september:

E-post: nils.fabiansson@historia.su.se
Telefon: 08-674 74 06
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 


Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 14 September, 2010