hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk dag 21 maj 2015

Stora och små kommuner

samt utdelning av Yngve Larssons pris

 

Tid: torsdagen den 21 maj 2015, kl. 13.00–17.00
Lokal: Ahlmann-salen, Geovetenskapernas hus, Svante Arrhenius väg 12, Frescati, Stockholms universitet


Program:

13.00 Lars Nilsson rapport om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet 2014
13.20

Prisutdelning Yngve Larssons pris

Mats Hayen History Marketing i Stockholms stad – varför, vad fungerar och vad gör det inte?

14.10 Anders Forsell Lokala partier – uppkomst, spridning, överlevnad
14.50 Kaffe/te
15.10 Ulrich Lange Municipalsamhällen – idéer för ny kommunal forskning
15.50 Lars Nilsson Krympande kommuner – Avesta och Söderhamn som postindustriella samhällen
16.30 Avslutning


Konferensen är avgiftsfri.
Anmälan: se nedan

pil Ladda hem institutets verksamhetsberättelse 2014

 

Yngve Larssons pris

Mats Hayen är 2015 års mottagare av Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser. Han får utmärkelsen för det banbrytande sätt på vilket han presenterat och levandegjort historia kring Stockholm och stockholmare och därmed marknadsfört lokalhistorisk forskning till en bred allmänhet. Efter prisutdelningen kommer Mats att hålla ett anförande på temat historiebruk med exempel från Stockholm.

Små och stora kommuner

Årets möte med Stadshistoriska samfundet handlar i övrigt om de något mindre kommunerna. Tre aspekter står i förgrunden: lokala partier, municipalsamhällen samt kommuner som krymper.

Anders Forsell är fil.dr. i historia med examen från Karlstads universitet. Hans bidrag handlar om partier som bara ställt upp till val i en enda kommun. Sådana lokala partier har med tiden blivit allt vanligare. Hur har de uppkommit, vad är de uttryck för och vad förklarar deras framgång.

Municipalsamhället var en kommunal institution som blomstrade under första delen av 1900-talet. Vid seklets mitt fanns flera hundra sådana orter för kortare eller längre tid. Ulrich Lange, som är docent vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, presenterar sina idéer om hur ny forskning kring dessa tämligen bortglömda orter skulle kunna se ut.

Slutligen presenterar institutets föreståndare Lars Nilsson resultat från projektet Krympande kommuner. Under senare årtionden har flertalet kommuner kontinuerligt minskat i folkmängd och rörelse. Vi har särskilt undersökt hur man i Avesta och Söderhamn hanterat sådan långvarig befolkningsnedgång.

 

Varmt välkomna hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

 

Anmälan senast 11 maj 2015:

E-post: nils.fabiansson@historia.su.se.
Fax: 08-16 75 48
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 19 April, 2016