hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk dag 12 maj 2014

Stockholms tillväxt

 

Tid: måndagen den 12 maj 2014, kl. 13.00–17.00
Lokal: Spelbomskan (Aula Magna, Stockholms universitet)


Program:

13.00 Rapport om institutets verksamhet.
Val av två nya ledamöter till Stadshistoriska nämnden.
13.20 Lars Nilsson, Stockholms befolkningsutveckling efter 1800.
13.40 Richard Murray, Så växer Stockholm idag.
14.15 Lena Steffner, Vad säger stockholmarna.
14.50 Kaffe/te.
15.15 Ola Andersson, Varför all denna grönska.
15.50 Stephan Barthel, Grön stad – en livsnödvändighet.
16.30 Avslutning.


Konferensen är avgiftsfri.
Anmälan: se nedan

Ladda hem programet/inbjudan som pdf.

 

Stockholms tillväxt

Stockholm växer ”så det knakar” läser vi i tidningarna. Antalet invånare närmare sig med stormsteg siffan 900.000. Kanske är den redan passerad. Men hur stark är egentligen Stockholms tillväxt ur ett historiskt perspektiv? Och hur har den uppkommit? Och vilka problem skapas? Tidigare generationer har försökt lösa tillväxten genom att lägga nya cirklar av bebyggelse efter varandra. Nu förespråkas tät och hög bebyggelse, man vill ”bygga stad”.

Årets möte med Stadshistoriska samfundet uppmärksammar Stockholms tillväxt och de problem som stark expansion ger upphov till. Lars Nilsson inleder med en översikt över Stockholms befolkningsutveckling under de senaste 200 åren. Richard Murray är nationalekonom och har haft en lång karriär inom statsförvaltningen men även arbetat internationellt. Är ordförande i förbundet Ekoparken. Hans anförande tar upp frågor som var och hur Stockholm växer idag och vilken struktur som kan vara förenlig med en hållbar stad. Städer planeras och byggs naturligtvis för människor, men vill man verkligen alltid bo som planerarna tänker. Lena Steffner, samhällsbyggnadschef i Nykvarns kommun, presenterar intressanta resultat från sina mätningar av hur de boende upplever sin miljö. Slutligen uppmärksammar vi den konflikt som lätt uppstår mellan behovet av många nya bostäder på en och samma plats och det lika stora behovet av parker och grönområden. Ola Anderson, arkitekt och känd debattör i stadsbyggnadsfrågor, ger sin utopi av den goda staden. Och Stefan Barthel från Stockholm Resilience Center är fylld av idéer om hur grönska kan komma in i modern stadsplanering.

 

Varmt välkomna hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

 

Anmälan senast 5 maj 2014:

E-post: mats.berglund@historia.su.se.
Fax: 08-16 75 48
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 19 April, 2016